Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.22, godz. 02:38
kontakt
S4E

Komunikaty

14/08/23 16:25 brak uprawnień S4E SA (7/2023) Raport kwartalny S4E S.A. za II kwartał 2023 roku
30/06/23 16:28 brak uprawnień S4E SA (6/2023) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy S4E S.A
16:06 S4E S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ S4E S.A. w dniu 30 czerwca 2023 r.
03/06/23 14:00 S4E S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu WZ S4E S.A. na 30 czerwca 2023 roku wraz z projektami uchwał.
13:53 brak uprawnień S4E SA (5/2023) Ogłoszenie o zwołaniu WZ S4E S.A. na 30 czerwca 2023 roku wraz z projektami uchwał.
21/03/23 10:22 brak uprawnień S4E SA (3/2023) Raport roczny S4E S.A. za 2022 rok.
16/01/23 20:38 brak uprawnień S4E SA (2/2023) Zmiana adresu Spółki
11/01/23 08:08 brak uprawnień S4E SA (1/2023) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 r.
20/12/22 16:19 brak uprawnień S4E SA (24/2022) Rejestracja zmian w statucie Spółki.
19/12/22 13:58 brak uprawnień S4E SA (23/2022) Podpisanie umowy z biegłym rewidentem na badanie sprawozdań finansowych Emitenta za rok obrotowy 2022 i 2023
09/12/22 16:28 brak uprawnień S4E SA (22/2022) Skorygowany raport kwartalny S4E S.A. za II kwartał 2022 roku.
16:26 brak uprawnień S4E SA (21/2022) Skorygowany raport kwartalny S4E S.A. za I kwartał 2022 roku.
14/11/22 19:25 brak uprawnień S4E SA (20/2022) Raport kwartalny S4E S.A. za III kwartał 2022 roku
07/11/22 13:57 brak uprawnień S4E SA (19/2022) Powołanie Członków Zarządu S4E S.A na nową kadencję.
27/10/22 14:46 brak uprawnień S4E SA (18/2022) Uzupełnienie do rb 17/2022 ? powołanie członków Rady Nadzorczej.