Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.30, godz. 02:23
kontakt
CCC

Komunikaty

28/09/23 18:56 CCC: Informacja o odstąpieniu od połączenia CCC S.A z CCC Factory sp. z o.o. i podpisaniu planu połączenia CCC.eu sp. z o.o. z CCC Factory sp. z o.o.
15/09/23 17:14 CCC: Informacja na temat oferty Wykupu Pari Passu dotyczącego Obligacji serii 1/2018
14/09/23 18:36 CCC: Rejestracja przez sąd zmiany Statutu Spółki
31/08/23 18:06 CCC: Informacja na temat częściowej dodatkowej redukcji zadłużenia kredytowego
18:04 CCC: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA
18:02 CCC: Podjęcie uchwał w sprawie połączenia Emitenta ze spółką zależną CCC Factory sp. z o.o.
18:01 CCC: Zawarcie istotnej transakcji z podmiotem powiązanym
17:59 CCC: Uchwały podjęte przez NWZA CCC S.A. w dniu 31 sierpnia 2023 roku
14/08/23 18:33 CCC: Drugie zawiadomienie akcjonariuszy Emitenta o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką zależną CCC Factory sp. z o.o.
09/08/23 13:03  brak uprawnień Grupa CCC z optymizmem patrzy na kolejne kwartały, podtrzymuje cele finansowe na ten rok (opis)
12:45  brak uprawnień CCC może wrócić do wypłaty dywidendy po IPO Modivo
11:38  brak uprawnień Grupa CCC liczy na skokową poprawę wyników Modivo od 2024 roku (opis)
11:02  brak uprawnień Grupa CCC podtrzymuje cele finansowe na ten rok
10:46  brak uprawnień Optymalnym terminem dla IPO Modivo jest koniec 2024 roku - wiceprezes CCC
10:42  brak uprawnień CCC zadowolone ze sprzedaży na początku III kwartału