Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.25, godz. 19:05
kontakt
BOWIM

Komunikaty

21/09/23 08:03 Bowim: Bowim formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
11/09/23 09:13  brak uprawnień DM BOŚ wycenia akcje Bowim na 6,9 zł
29/08/23 14:38  brak uprawnień Bowim szacuje, że miał w I półroczu 5 mln zł skonsolidowanego zysku netto
14:28 Bowim: Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwsze półrocze 2023 r.
22/08/23 11:14  brak uprawnień Bowim szacuje, że miał w I półroczu 2023 roku 5,6 mln zł zysku netto
11:03 Bowim: Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Emitenta za pierwsze półrocze 2023 roku
28/07/23 07:45  brak uprawnień BOWIM SA (1/2023) Bowim Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
20/07/23 11:44 Bowim: Zawarcie Aneksu do Umowy Faktoringu z ING Commercial Finance Polska S.A.
11:43 Bowim: Zawarcie Aneksu do Umowy Wieloproduktowej z ING Bankiem Śląskim S.A.
23/06/23 17:06 Bowim: Informacja o wydaniu przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej decyzji podtrzymującej zaskarżoną przez PASSAT-STAL S.A. decyzję z 25 lutego 2020 r., nr DK/20/2020, wydaną przez PARP w toku postępowania w przedmiocie zwrotu środków pochodzących z Umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.04.04.00-14-016/08-00 projektu pn. Wdrożenie innowacyjnej technologii przetwarzania blach o szerokim zakresie grubości.
20/06/23 13:11  brak uprawnień ZWZ Bowimu zdecydowało o wypłacie łącznie 1,2 zł dywidendy na akcję za '22
13:03 Bowim: Powołanie na nową kadencję członków Zarządu Emitenta
13:02 Bowim: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Spółki "Bowim" S.A. w dniu 20 czerwca 2023 r.
13:01 Bowim: Uchwała ZWZ "Bowim" S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2022 rok
13:00 Bowim: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bowim SA w dniu 20 czerwca 2023 r.