Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.10, godz. 13:52
kontakt
ASSECOBS

Komunikaty

04/08/22 15:15  brak uprawnień Wyniki Stalproduktu w II kw. 2022 roku vs. konsensus PAP (tabela)
11:55  brak uprawnień Portfel zamówień Asseco BS na 2022 rok to 276 mln zł
03/08/22 19:07 ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.: ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. formularz raportu półrocznego
18:11  brak uprawnień Wyniki Asseco Business Solutions w II kw. 2022 roku vs. konsensus PAP (tabela)
17:53 ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.: ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. formularz raportu półrocznego
15/07/22 10:32  brak uprawnień DM BOŚ obniżył wycenę akcji Asseco Business Solutions do 36,9 zł
13/07/22 14:54 ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.: Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na NWZ Asseco Business Solutions S.A.
12/07/22 17:15 ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.
17:12 ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 12 lipca 2022 r.
15/06/22 15:05 ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.: Informacja o kandydacie do Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.
13/06/22 15:45 ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.: Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
08/06/22 17:19 ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.: Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. oraz wybór Komitetu Audytu
01/06/22 12:22 ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.: Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na ZWZ Asseco Business Solutions S.A.
31/05/22 18:51  brak uprawnień Asseco BS wypłaci 2,12 zł dywidendy na akcję
18:46 ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.