Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.05, godz. 14:01
kontakt
BETACOM

Komunikaty

23/06/22 19:49 BETACOM: Zmiana terminu publikacji rocznego raportu okresowego
28/02/22 21:50 BETACOM: BETACOM formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
14/02/22 17:16 BETACOM: Zawarcie znaczącej umowy
31/01/22 17:23 BETACOM: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022r.
25/01/22 22:14 BETACOM: Tekst jednolity statutu Betacom S.A.
14/01/22 18:44 BETACOM: Rejestracja zmiany § 19 ust. 3 statutu Betacom SA
30/11/21 18:21 BETACOM: BETACOM formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
28/10/21 18:30 BETACOM: Zawarcie znaczącej umowy
15/10/21 18:34 BETACOM: Rezygnacja Członka Zarządu spółki Betacom S.A.
04/10/21 11:21 BETACOM: Realizacja Etapu II Umowy inwestycyjnej z dnia 5 czerwca 2018 r. - nabycie i objęcie udziałów w spółce Control System Software sp. z o.o.
30/09/21 20:03 BETACOM: Zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie powołania członka Rady Nadzorczej Betacom SA
15:42 BETACOM: Treść uchwał podjętych przez ZWZ Betacom S.A. w dniu 29 września 2021 roku
15:11 BETACOM: Betacom SA - Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 września 2021 roku
10/09/21 09:32 BETACOM: Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 29 września 2021 r. w związku z żądaniem akcjonariusza.
01/09/21 17:44 BETACOM: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Betacom S.A. na dzień 29.09.2021 r.