Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.22, godz. 10:03
kontakt
MANYDEV

Komunikaty

21/05/24 19:20 ManyDev Studio S.E.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
13/05/24 21:41 ManyDev Studio S.E.: Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2024 r
09/05/24 12:32  brak uprawnień GPW: w sprawie wznowienia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki MANYDEV STUDIO SE
08/05/24 11:49 ManyDev Studio S.E.: ManyDev Studio S.E.
10:55 ManyDev Studio S.E.: Korekta raportu rocznego 2023 r.
06/05/24 21:55 ManyDev Studio S.E.: ManyDev Studio S.E.
20:30 ManyDev Studio S.E.: Informacja o zawieszeniu obrotu akcjami Spółki
12:53  brak uprawnień GPW zawiesza obrót akcjami New Tech Capital, Manydev Studio i Adiuvo Investments
12:34  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki MANYDEV STUDIO SE
30/04/24 12:47 ManyDev Studio S.E.: Powołanie Prezesa Zarządu ManyDev Studio SE
29/04/24 20:03 ManyDev Studio S.E.: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2023 r.
24/04/24 22:46 ManyDev Studio S.E.: Informacja o dokonaniu odpisu aktualizującego
18:28 ManyDev Studio S.E.: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2023 r.
22/04/24 22:00 ManyDev Studio S.E.: Zawiadomienie o wniesieniu skargi kasacyjnej przez Komisję Nadzoru Finansowego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
19/04/24 14:42 ManyDev Studio S.E.: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2023 r.