Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.25, godz. 18:03
kontakt
MILKPOL

Komunikaty

15/09/23 11:28 MILKPOL S.A.: Uchwała GPW w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D Milkpol S.A.
14/09/23 12:16 brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki MILKPOL S.A
13/09/23 11:48 brak uprawnień MILKPOL SA (21/2023) Raport miesięczny Milkpol S.A. za m-c sierpień 2023 roku.
29/08/23 17:23 brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki MILKPOL S.A.
14/08/23 13:02 brak uprawnień MILKPOL SA (20/2023) Raport miesięczny Milkpol S.A. za m-c lipiec 2023 roku- skorygowany
12:56 brak uprawnień MILKPOL SA (19/2023) Raport kwartalny Milkpol SA za II kwartał 2023 roku.
11/08/23 12:49 brak uprawnień MILKPOL SA (18/2023) Raport miesięczny Milkpol S.A. za m-c lipiec 2023 roku.
14/07/23 14:51 brak uprawnień MILKPOL SA (17/2023) Raport miesięczny Milkpol S.A. za m-c czerwiec 2023 roku.
30/06/23 14:05 MILKPOL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.
13:56 brak uprawnień MILKPOL SA (16/2023) Treść uchwał (wraz z wynikami głosowania) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milkpol S.A. z dnia 30 czerwca 2023 roku.
12:14 MILKPOL S.A.: Oświadczenie KDPW w sprawie zawarcia ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji serii D Milkpol S.A.
14/06/23 11:59 brak uprawnień MILKPOL SA (15/2023) Raport miesięczny Milkpol SA za m-c maj 2023 roku
02/06/23 14:37 brak uprawnień MILKPOL SA (14/2023) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milkpol SA.
14:32 MILKPOL S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milkpol S.A.
31/05/23 18:27 brak uprawnień MILKPOL SA (13/2023) Raport roczny Milkpol SA za 2022 rok