Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.03, godz. 14:51
kontakt
K2HOLDING

Komunikaty

23/11/21 17:52 K2 HOLDING S.A.: K2 HOLDING S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
16/11/21 19:13 K2 HOLDING S.A.: Wybrane nieaudytowane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za okres 9 miesięcy 2021r.
04/11/21 15:15 K2 HOLDING S.A.: Wydanie warrantów subskrypcyjnych serii C1 uprawniających do objęcia akcji Spółki serii B w wykonaniu Programu Opcyjnego (Motywacyjnego) dla Zarządu K2 Holding S.A.
22/10/21 08:45  brak uprawnień Trigon DM obniżył cenę docelową akcji K2 Holding do 31 zł
15/10/21 11:56 K2 HOLDING S.A.: Powiadomienie o transakcjach na warrantach subskrypcyjnych zamiennych na akcje K2 Holding S.A. dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
13/10/21 16:39 K2 HOLDING S.A.: Objęcie warrantów subskrypcyjnych serii C1 uprawniających do objęcia akcji Spółki serii B w wykonaniu Programu Opcyjnego (Motywacyjnego) dla Zarządu K2 Holding S.A.
17/09/21 14:34 K2 HOLDING S.A.: Rejestracja przez sąd obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu w rezultacie umorzenia akcji spółki K2 Holding S.A
02/09/21 10:52  brak uprawnień Trigon DM rekomenduje "kupuj" K2 Holding, cena docelowa 33 zł
01/09/21 15:53 K2 HOLDING S.A.: Powiadomienie o transakcjach na akcjach K2 Holding S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze - Pawła Wujca.
14:27  brak uprawnień K2 Holding w ramach drugiego programu skupu akcji własnych chce nabyć 463.531 akcji po max. cenie 25 zł/szt.
14:04 K2 HOLDING S.A.: Rozpoczęcie drugiego programu skupu akcji własnych K2 Holding S.A. w celu ich umorzenia.
27/08/21 11:27 K2 HOLDING S.A.: Zawarcie Aneksu do Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym oraz Aneksu do Umowy Poręczenia.
26/08/21 18:17 K2 HOLDING S.A.: K2 HOLDING S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
18/08/21 20:52 K2 HOLDING S.A.: Wybrane nieaudytowane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za I półrocze 2021 r.
17/08/21 12:21 K2 HOLDING S.A.: Otrzymanie informacji o planowanym zaprzestaniu współpracy pomiędzy Carrefour Polska Sp. z o.o. a spółką zależną Emitenta - K2 Precise S.A.