Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.18, godz. 16:05
kontakt
K2HOLDING

Komunikaty

18/08/22 14:32 K2 HOLDING S.A.: Zawarcie porozumienia pomiędzy udziałowcami spółki zależnej Emitenta - PerfectBot Sp. z o.o. oraz zbycie udziałów tej spółki przez Emitenta.
09/08/22 13:01 K2 HOLDING S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji K2 Holding S.A. - korekta.
28/07/22 17:10 K2 HOLDING S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Holding S.A. na dzień 23 sierpnia 2022 r.
27/07/22 16:07 K2 HOLDING S.A.: Pozytywna opinia Rady Nadzorczej do propozycji Zarządu Spółki K2 Holding S.A. dotyczącej wypłaty dywidendy w 2022 roku.
13:12 K2 HOLDING S.A.: Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych za 2022-2024.
18/07/22 09:00  brak uprawnień Trigon DM podwyższył cenę docelową akcji K2 Holding do 36 zł
05/07/22 10:03 K2 HOLDING S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji K2 Holding S.A.
09:41 K2 HOLDING S.A.: Powiadomienie o transakcjach na akcjach K2 Holding S.A. dokonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze: Grzegorzem Stugis.
09:38 K2 HOLDING S.A.: Powiadomienie o transakcji na akcjach K2 Holding S.A. dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze - Pawła Wujca.
04/07/22 18:01 K2 HOLDING S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji K2 Holding S.A.
27/06/22 15:37 K2 HOLDING S.A.: Powiadomienie o transakcji na akcjach K2 Holding S.A. dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze - Michała Paschalisa - Jakubowicza.
15:31 K2 HOLDING S.A.: Powiadomienie o transakcji na akcjach K2 Holding S.A. dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze - Pawła Wujca.
23/06/22 11:47  brak uprawnień K2 Holding chce przedstawić aktualizację strategii w III/IV kwartale
22/06/22 18:28  brak uprawnień K2 Holding chce wypłacić 8,40 zł dywidendy na akcję
18:06 K2 HOLDING S.A.: Wniosek Zarządu Emitenta co do podziału zysku oraz wypłaty dywidendy.