Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.22, godz. 09:47
kontakt
POLWAX

Komunikaty

30/01/24 13:02 POLWAX S.A.: Decyzja Spółki o wniesieniu apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie, VI Wydział Gospodarczy w sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt VI GC 84/20.
08/01/24 13:00 POLWAX S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku.
27/12/23 13:08 POLWAX S.A.: Umowa na dostawę gaczy parafinowych w roku 2024.
27/11/23 11:10 POLWAX S.A.: Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
17/11/23 18:17 POLWAX S.A.: Ogłoszenie przez Sąd Okręgowy w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy wyroku w sprawie z powództwa Orlen Projekt S.A. prowadzonej pod sygnaturą akt VI GC 201/19 dotyczącej Inwestycji FUTURE.
16/11/23 17:10 POLWAX S.A.: POLWAX S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
26/10/23 15:02 POLWAX S.A.: Powołanie Członka Zarządu Polwax S.A.
16/10/23 12:42 POLWAX S.A.: Szacunki wyników finansowych Polwax S.A. za dziewięć miesięcy 2023 roku
11/10/23 17:17 POLWAX S.A.: Ogłoszenie przez Sąd Okręgowy w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy wyroku w sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt VI GC 84/20 o odszkodowanie za szkody powstałe w związku z nienależytym wykonaniem i niewykonaniem przez Orlen Projekt S.A. umowy z dnia 7 kwietnia 2017 r. nr 17/2017/IO na realizację Inwestycji pod nazwą "Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi".
28/09/23 14:46 POLWAX S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 września 2023 roku.
14:13 POLWAX S.A.: Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 28 września 2023 roku.
13:12 POLWAX S.A.: Zmiany w Radzie Nadzorczej Polwax S.A.
25/09/23 13:46 POLWAX S.A.: Zmiany w Zarządzie Polwax S.A.
07/09/23 17:10 POLWAX S.A.: POLWAX S.A. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
01/09/23 14:34 POLWAX S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. oraz projekty uchwał.