Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.08, godz. 16:11
kontakt
BLACKPOI

Komunikaty

06/12/21 16:13 BLACK POINT S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ w dniu 6 grudnia 2021 r.
16:09  brak uprawnień Black Point wypłaci 0,25 zł dywidendy na akcję
16:06  brak uprawnień BLACK POINT SA (20/2021) Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 6 grudnia 2021 r.
16:03  brak uprawnień BLACK POINT SA (19/2021) Podjęcie uchwały NWZ w sprawie wypłaty dywidendy
02/12/21 09:20 BLACK POINT S.A.: Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR
24/11/21 15:32 BLACK POINT S.A.: Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR
12/11/21 22:31  brak uprawnień BLACK POINT SA (18/2021) Skonsolidowany i jednostkowy raport za III kwartał 2021 roku.
08/11/21 21:02  brak uprawnień BLACK POINT SA (17/2021) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A. na dzień 6 grudnia 2021 r.
20:55 BLACK POINT S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A. na dzień 6 grudnia 2021 r.
20:39 BLACK POINT S.A.: Wstępne wyniki finansowe BLACK POINT S.A. za III kwartał 2021 r.
01/10/21 16:00 BLACK POINT S.A.: Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR
30/09/21 12:43 BLACK POINT S.A.: Zawarcie Aneksu nr 4 do Umowy Inwestycyjnej z dnia 21 maja 2019 r.
12:16 BLACK POINT S.A.: Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR
27/09/21 17:58  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki BLACK POINT S.A.
17/09/21 12:39 BLACK POINT S.A.: Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR