Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.17, godz. 18:56
kontakt
EDITELPL

Komunikaty

12/06/24 09:33 EDITEL POLSKA S.A.: Korekta raportu ESPI nr 3/2024
09:14  brak uprawnień EDITEL POLSKA SA (11/2024) Korekta raportu EBI nr 8/2024
 brak uprawnień EDITEL POLSKA SA (10/2024) Korekta raportu EBI nr 8/2024
08:32 EDITEL POLSKA S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
11/06/24 17:01  brak uprawnień EDITEL POLSKA SA (9/2024) Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy
16:56  brak uprawnień EDITEL POLSKA SA (8/2024) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 11 czerwca 2024 roku
23/05/24 15:16 EDITEL POLSKA S.A.: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 2/2024
14:58  brak uprawnień Editel Polska planuje wypłacić 0,15 zł dywidendy na akcję
14:39 EDITEL POLSKA S.A.: Rekomendacja Zarządu odnośnie do wypłaty dywidendy
15/05/24 12:16  brak uprawnień EDITEL POLSKA SA (7/2024) Raport okresowy za I kwartał 2024 roku
13/05/24 15:44 EDITEL POLSKA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 11 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał
15:23  brak uprawnień EDITEL POLSKA SA (6/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 11 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał
25/04/24 09:53  brak uprawnień EDITEL POLSKA SA (5/2024) Raport roczny za rok 2023
22/04/24 10:40  brak uprawnień EDITEL POLSKA SA (4/2024) Zmiana terminu publikacji raportu za 2023 rok
15/04/24 11:08  brak uprawnień EDITEL POLSKA SA (3/2024) Zakres stosowanych zasad ?Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024?