Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.27, godz. 04:22
kontakt
EDISON

Komunikaty

14/11/22 08:45 brak uprawnień EDISON SA (12/2022) Raport okresowy za III kwartał 2022 roku
25/10/22 15:52 brak uprawnień EDISON SA (11/2022) Powołanie osoby zarządzającej
11/08/22 08:38 brak uprawnień EDISON SA (10/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 roku
29/06/22 12:05 EDISON S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
10:41 brak uprawnień EDISON SA (9/2022) Powołanie osób nadzorujących na nową kadencję
10:30 brak uprawnień EDISON SA (8/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2022 r.
31/05/22 16:24 EDISON S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał
15:27 brak uprawnień EDISON SA (7/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał
26/05/22 08:35 brak uprawnień EDISON SA (6/2022) Raport roczny za rok 2021
13/05/22 11:59 brak uprawnień EDISON SA (5/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 roku
11/05/22 15:07 brak uprawnień EDISON SA (4/2022) Zmiana terminu publikacji raportu za 2021 rok
14/02/22 17:49 brak uprawnień EDISON SA (3/2022) Raport okresowy za IV kwartał 2021 roku
02/02/22 18:34 brak uprawnień EDISON SA (2/2022) Korekta raportu bieżącego EBI nr 1/2022 EDISON Spółka Akcyjna (PLEDSON00018)
31/01/22 12:06 brak uprawnień EDISON SA (1/2022) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku
10/11/21 15:55 brak uprawnień EDISON SA (10/2021) Wybór Biegłego Rewidenta