Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.03, godz. 12:42
kontakt
EDISON

Komunikaty

10/11/21 15:55 brak uprawnień EDISON SA (10/2021) Wybór Biegłego Rewidenta
09:18 brak uprawnień EDISON SA (9/2021) Raport okresowy za III kwartał 2021 r.
12/08/21 15:40 brak uprawnień EDISON SA (8/2021) Jednostkowy Raport Okresowy Edison S.A. II kwartał 2021
17/06/21 15:17 EDISON S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
15:05 brak uprawnień EDISON SA (7/2021) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 czerwca 2021 r.
14/05/21 14:33 brak uprawnień EDISON SA (6/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał
14:18 EDISON S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał
08:24 brak uprawnień EDISON SA (5/2021) Raport roczny za rok 2020
13/05/21 08:28 brak uprawnień EDISON SA (4/2021) Jednostkowy Raport Okresowy Edison S.A. I kwartał 2021
05/05/21 15:55 brak uprawnień EDISON SA (3/2021) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego
25/02/21 12:20 EDISON S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
11/02/21 13:03 brak uprawnień EDISON SA (2/2021) Jednostkowy Raport Okresowy Edison S.A. IV kwartał 2020.
20/01/21 16:59 brak uprawnień EDISON SA (1/2021) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
29/12/20 11:08 brak uprawnień EDISON SA (13/2020) Podpisanie umowy z biegłym rewidentem.
16/11/20 09:29 brak uprawnień EDISON SA (12/2020) EDISON S.A. - raport okresowy za III kwartał 2020