Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.08, godz. 16:56
kontakt
KRAKCHEM

Komunikaty

25/11/21 12:00 KRAKCHEMIA S.A.: KRAKCHEMIA S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
26/10/21 21:41 KRAKCHEMIA S.A.: Sprzedaż przez Spółkę instrumentów finansowych
01/10/21 05:50 KRAKCHEMIA S.A.: KRAKCHEMIA S.A. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
30/07/21 12:15  brak uprawnień KRAKCHEMIA SA (1/2021) Krakchemia Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
15/07/21 18:48 KRAKCHEMIA S.A.: RAPORT BIEŻĄCY NR 9/2021 Z DNIA 15.07.2021
24/06/21 22:21 KRAKCHEMIA S.A.: WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 24.06.2021 R.
22:17 KRAKCHEMIA S.A.: WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 24 CZERWCA 2021 R.
27/05/21 17:47 KRAKCHEMIA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krakchemia S.A. oraz projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krakchemia S.A.
17:18 KRAKCHEMIA S.A.: KRAKCHEMIA S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
11/05/21 12:11 KRAKCHEMIA S.A.: Informacja na temat wpływu skutków koronawirusa na wyniki Emitenta
30/04/21 09:10 KRAKCHEMIA S.A.: KRAKCHEMIA S.A. formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
16/04/21 17:08 KRAKCHEMIA S.A.: PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z MBANK S.A.
07/01/21 13:30 KRAKCHEMIA S.A.: TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2021 ROKU
05/01/21 13:19 KRAKCHEMIA S.A.: ODDALENIE SKARGI ZŁOŻONEJ PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEZ WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W KRAKOWIE
13:02 KRAKCHEMIA S.A.: PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z ALIOR BANK S.A.