Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.21, godz. 19:53
kontakt
ALUMETAL

Komunikaty

08/09/23 08:14  brak uprawnień Alumetal planuje drugi etap modernizacji zakładu w Kętach
08:02 ALUMETAL S.A.: Akceptacja planu inwestycyjnego dotyczącego Modernizacji Zakładu Kęty w Alumetal Poland sp. z o.o. - II etap
23/08/23 15:25 ALUMETAL S.A.: Złożenie wniosku o wycofanie akcji ALUMETAL S.A. z obrotu na rynku regulowanym GPW
22/08/23 17:09 ALUMETAL S.A.: Akcjonariusz posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 sierpnia 2023 r.
16:01 ALUMETAL S.A.: Informacja o uchwałach podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL S.A.
16/08/23 18:38  brak uprawnień Alumetal w II kw. miał 10,2 mln zł zysku netto i 24,1 mln zł EBITDA, zgodnie z szacunkami
18:18 ALUMETAL S.A.: ALUMETAL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
10/08/23 15:21 ALUMETAL S.A.: Informacja o transakcjach nabycia akcji Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR
14:59 ALUMETAL S.A.: Zmiana stanu posiadania znacznego pakietu akcji w ramach rozliczenia przymusowego wykupu akcji Spółki
08/08/23 16:07 ALUMETAL S.A.: Informacja o transakcjach zbycia akcji Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR
03/08/23 12:10 ALUMETAL S.A.: Ogłoszenie przymusowego wykupu oraz zawieszenie obrotu akcjami Spółki
08:06  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki ALUMETAL S.A.
07:10  brak uprawnień Hydro Aluminium AS ogłasza przymusowy wykup akcji Alumetalu
28/07/23 16:14 ALUMETAL S.A.: Zakończenie subskrypcji akcji serii J
15:58 ALUMETAL S.A.: Wydanie 141 234 akcji serii J w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego