Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.25, godz. 20:20
kontakt
SKYLINE

Komunikaty

30/01/24 10:08 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie
11/01/24 15:05 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Podpisanie aneksu do umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości spółki zależnej
08/01/24 10:44 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
23/11/23 17:20 SKYLINE INVESTMENT S.A.: SKYLINE INVESTMENT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
27/10/23 15:55 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Podpisanie umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości spółki zależnej
29/09/23 17:19 SKYLINE INVESTMENT S.A.: SKYLINE INVESTMENT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
18/09/23 21:31 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Zmiana terminu przekazania raportu półrocznego za I półrocze 2023 roku
21/07/23 21:50 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego sprzedaży nieruchomości spółki zależnej
16/06/23 11:33 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Informacja o śmierci Prokurenta Skyline Investment S.A.
13/06/23 16:33 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Uchwały podjęte na WZA w dniu 13 czerwca 2023 r.
16:28 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 13 czerwca 2023 r.
24/05/23 20:19 SKYLINE INVESTMENT S.A.: SKYLINE INVESTMENT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
17/05/23 14:18 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
20/04/23 00:20 SKYLINE INVESTMENT S.A.: SKYLINE INVESTMENT S.A.
00:08 SKYLINE INVESTMENT S.A.: SKYLINE INVESTMENT S.A.