Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.27, godz. 14:26
kontakt
SKYLINE

Komunikaty

28/05/22 19:55 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
27/05/22 21:35 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
21:31 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji
21:14 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Uchwały podjęte na WZA w dniu 27 maja 2022 r.
19:48 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 27 maja 2022 r.
24/05/22 17:07 SKYLINE INVESTMENT S.A.: SKYLINE INVESTMENT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
29/04/22 17:35 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
00:12 SKYLINE INVESTMENT S.A.: SKYLINE INVESTMENT S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
00:10 SKYLINE INVESTMENT S.A.: SKYLINE INVESTMENT S.A. formularz raportu rocznego
19/04/22 10:25 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych w 2022 roku
26/03/22 16:36 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Zawiadomienie w sprawie przekroczenia progu 10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce
25/03/22 15:47 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Informacje o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
15:45 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Zawiadomienie w sprawie przekroczenia progu 5% w oglnej liczbie głosów w Spółce
25/02/22 20:14 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Podpisanie umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości spółki zależnej
10/01/22 15:56 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku