Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.06, godz. 16:57
kontakt
SKYLINE

Komunikaty

26/11/21 18:31 SKYLINE INVESTMENT S.A.: SKYLINE INVESTMENT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
18:28 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Korekta skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Skyline Investment S.A. za III kwartał 2021 roku
25/11/21 12:55 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu
24/11/21 18:02 SKYLINE INVESTMENT S.A.: SKYLINE INVESTMENT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
28/09/21 09:04 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Zawiadomienie w sprawie przekroczenia progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce
27/09/21 17:51 SKYLINE INVESTMENT S.A.: SKYLINE INVESTMENT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
17:43 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Korekta skonsolidowanego raportu półrocznego
25/09/21 16:13 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Powiadomienie akcjonariusza o zmianie posiadanego udziału w Spółce
24/09/21 16:30 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Korekta Raportu Nr 27/2021 w sprawie powiadomienie akcjonariusza o zmianie posiadanego udziału w Spółce
06:51 SKYLINE INVESTMENT S.A.: SKYLINE INVESTMENT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
23/09/21 09:52 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Powiadomienie akcjonariusza o zmianie posiadanego udziału w Spółce
22/09/21 11:57 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu
11:51 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Zawiadomienie w sprawie przekroczenia progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce
11:44 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Zawiadomienie w sprawie przekroczenia progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce
11:35 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Zawiadomienie w sprawie przekroczenia progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce