Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.03, godz. 14:40
kontakt
QUANTUM

Komunikaty

26/11/21 18:52 QUANTUM SOFTWARE SA: QUANTUM SOFTWARE SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
22/11/21 15:40 QUANTUM SOFTWARE SA: Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
30/09/21 18:42 QUANTUM SOFTWARE SA: QUANTUM SOFTWARE SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
01/09/21 11:08 QUANTUM SOFTWARE SA: Powiadomienie o transakcjach w trybie art. 19 ust. 3 MAR
31/08/21 20:15 QUANTUM SOFTWARE SA: Powiadomienie o transakcjach w trybie art. 19 ust. 3 MAR
29/07/21 09:11  brak uprawnień Quantum Software SA (1/2021) - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
23/06/21 18:58  brak uprawnień Quantum Software wypłaci 3,17 zł dywidendy na akcję
18:56 QUANTUM SOFTWARE SA: Wykaz uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Quantum software S.A. w dniu 23.06.2021 r.
18:49 QUANTUM SOFTWARE SA: Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Quantum software S.A.
18:29 QUANTUM SOFTWARE SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
10/06/21 10:34 QUANTUM SOFTWARE SA: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 23 czerwca 2021 roku - Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Quantum software SA za lata 2019-2020 wraz z oceną biegłego rewidenta.
02/06/21 11:38 QUANTUM SOFTWARE SA: Zgłoszenie przez akcjonariusza wprowadzenia zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quantum software SA z siedzibą w Krakowie wraz z projektem uchwały
31/05/21 15:46 QUANTUM SOFTWARE SA: QUANTUM SOFTWARE SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
28/05/21 13:59 QUANTUM SOFTWARE SA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 23.06.2021 r.
16/04/21 17:00 QUANTUM SOFTWARE SA: QUANTUM SOFTWARE SA formularz skonsolidowanego raportu rocznego