Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.04, godz. 18:55
kontakt
MLPGR

Komunikaty

02/12/22 09:49  brak uprawnień MLP Group ustalił cenę emisyjną akcji serii F na 70 zł (opis)
09:13 MLP GROUP S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 23/2022 dotyczącego ustalenia ceny emisyjnej emitowanych przez MLP Group S.A. nowych akcji serii F oraz liczby akcji serii F, które będą przedmiotem ofert ich objęcia złożonych przez Spółkę.
07:04  brak uprawnień MLP Group ustalił cenę emisyjną akcji serii F na 70 zł
06:53 MLP GROUP S.A.: Ustalenie ceny emisyjnej emitowanych przez MLP Group S.A. nowych akcji serii F oraz liczby akcji serii F, które będą przedmiotem ofert ich objęcia złożonych przez Spółkę.
29/11/22 20:34  brak uprawnień Zarząd MLP Group podjął uchwałę ws. emisji do 2.621.343 akcji serii F
18:30 MLP GROUP S.A.: Zawarcie umowy o plasowanie oraz rozpoczęcie procesu book-building'u w ramach oferty w trybie subskrypcji prywatnej emitowanych przez MLP Group S.A. nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F
17:56 MLP GROUP S.A.: Podjęcie przez Zarząd MLP Group S.A. uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie upoważnienia zawartego w statucie Spółki (kapitał docelowy) w drodze emisji akcji zwykłych serii F.
17:41 MLP GROUP S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w sprawie podjęcia przez Zarząd MLP Group S.A. decyzji o podjęciu przez MLP Group S.A. analiz i wstępnych prac na potrzeby przygotowania i ewentualnego podjęcia działań w celu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie upoważnienia zawartego w statucie Spółki (kapitał docelowy) w drodze emisji akcji zwykłych.
25/11/22 14:34 MLP GROUP S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 19/2022 dotyczącego zmiany Programu Emisji Obligacji i zawarcia aneksu do umowy emisyjnej dotyczącej ustanowienia Programu Emisji Obligacji
13:49 MLP GROUP S.A.: Zmiana Programu Emisji Obligacji i zawarcie aneksu do umowy emisyjnej dotyczącej ustanowienia Programu Emisji Obligacji
21/11/22 11:44  brak uprawnień MLP Group zakłada, że w 2024/25 głównym rynkiem grupy będzie rynek niemiecki (wywiad)
16/11/22 17:29 MLP GROUP S.A.: MLP GROUP S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
23/09/22 15:12  brak uprawnień MLP Group ma nowy program emisji obligacji o łącznej wartości do 100 mln euro
14:57 MLP GROUP S.A.: Zakończenie dotychczasowego Programu Emisji Obligacji. Ustanowienie nowego programu emisji obligacji oraz zawarcie umowy emisyjnej dotyczącej ustanowienia programu emisji obligacji
01/09/22 08:54  brak uprawnień BM PKO BP podniosło cenę docelową akcji MLP Group do 98 zł