Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.06, godz. 15:40
kontakt
MLPGR

Komunikaty

22/11/21 17:24  brak uprawnień GPW: Komunikat: MLP GROUP
17:18  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii D spółki MLP GROUP S.A.
18/11/21 10:50 MLP GROUP S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 35/2021 dotyczącego przyjęcia strategii MLP GROUP S.A. na lata 2021-2024
08:30  brak uprawnień MLP Group chce potroić EBITDA do 2024 roku - strategia
08:09 MLP GROUP S.A.: Przyjęcie strategii MLP Group S.A. na lata 2021-2024
17/11/21 18:39 MLP GROUP S.A.: MLP GROUP S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
16:48 MLP GROUP S.A.: Emisja obligacji serii D przez MLP Group S.A.
12/11/21 19:45  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii D spółki MLP GROUP S.A.
26/10/21 17:18  brak uprawnień MLP Group wyemituje obligacje o łącznej wartości nominalnej do 20 mln euro
16:50 MLP GROUP S.A.: Powzięcie uchwały przez Zarząd MLP Group S.A. w sprawie emisji obligacji serii D
14/10/21 16:26 MLP GROUP S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach MLP GROUP S.A. uzyskana w trybie art. 19 MAR
11/10/21 15:33 MLP GROUP S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach MLP GROUP S.A. uzyskana w trybie art. 19 MAR
08/10/21 18:04  brak uprawnień MLP Group zwiększył wartość programu emisji obligacji do 100 mln euro z 60 mln euro
17:38 MLP GROUP S.A.: Zmiana Programu Emisji Obligacji i zawarcie aneksu do umowy emisyjnej dotyczącej ustanowienia programu emisji obligacji
07/10/21 16:48 MLP GROUP S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach MLP GROUP S.A. uzyskana w trybie art. 19 MAR