Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.21, godz. 21:49
kontakt
PEP

Komunikaty

21/09/23 13:35 POLENERGIA: INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU NOTOWAŃ JEDNOSTKOWYCH PRAW POBORU AKCJI SERII AB
20/09/23 14:09 POLENERGIA: INFORMACJA O NOTOWANIU JEDNOSTKOWYCH PRAW POBORU AKCJI SERII AB
19/09/23 18:31  brak uprawnień GPW: Komunikat - POLENERGIA
17:14  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii AB spółki POLENERGIA S.A.
12:20  brak uprawnień Polenergia uzyskała koncesję URE dla farmy wiatrowej Grabowo
14/09/23 14:07  brak uprawnień Polenergia zawarła umowę sprzedaży energii z Northvolt
13:57 POLENERGIA: ZAWARCIE DŁUOTERMINOWEJ UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII (CPPA)
13/09/23 15:29 POLENERGIA: OŚWIADCZENIE KDPW DOTYCZĄCE ZAWARCIA ZE SPÓŁKĄ UMOWY O REJESTRACJĘ JEDNOSTKOWYCH PRAW POBORU
12/09/23 17:29  brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat - POLENERGIA
10:39  brak uprawnień Polenergia Fotowoltaika rozpoczyna działalność w Czechach
11/09/23 15:44  brak uprawnień KNF zatwierdził prospekt emisyjny akcji Polenergii
15:34 POLENERGIA: ZATWIERDZENIE PROSPEKTU POLENERGIA S.A.
01/09/23 12:40  brak uprawnień Polenergia chce kupić projekty farm wiatrowych w Rumunii o łącznej mocy do 685,6 MW
12:31 POLENERGIA: UJAWNIENIE OPÓŹNIONEJ INFORMACJI POUFNEJ O PODPISANIU PRZEZ SPÓŁKĘ POLENERGIA S.A. POROZUMIENIA Z NAXXAR RENEWABLE ENERGY SRL ORAZ NAXXAR RENEWABLE ENERGY MANAGEMENT HOLDING SRL DOTYCZĄCEGO POTENCJALNEGO NABYCIA UDZIAŁÓW SPÓŁEK ROZWIJAJĄCYCH PROJEKTY FARM WIATROWYCH W RUMUNII, W KTÓRYM TO POROZUMIENIU NAXXAR RENEWABLE ENERGY SRL ORAZ NAXXAR RENEWABLE ENERGY MANAGEMENT HOLDING SRL UDZIELIŁY EMITENTOWI WYŁĄCZNOŚCI W NEGOCJACJACH
24/08/23 22:39  brak uprawnień Polenergia miała zgodnie z szacunkami 107,6 mln EBITDA w II kwartale '23 (opis)