Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.17, godz. 19:14
kontakt
MIRBUD

Komunikaty

14/06/24 12:53  brak uprawnień Konsorcjum Mirbudu i Kobylarni ma umowę z GDDKiA o wartości 378,4 mln zł brutto
12:45 MIRBUD S.A.: Podpisanie umowy na zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S8 Wrocław - Kłodzko, zadanie 6
13/06/24 20:01  brak uprawnień Mirbud zakończył proces book-building'u na akcje serii L (opis)
19:34  brak uprawnień Mirbud zakończył proces book-building'u na akcje serii L
19:07 MIRBUD S.A.: Zakończenie procesu book-building'u w ramach oferty w trybie subskrypcji prywatnej emitowanych przez MIRBUD S.A. nowych akcji zwykłych na okaziciela serii L. Ustalenie ceny emisyjnej emitowanych przez Spółkę nowych akcji serii L oraz liczby akcji serii L. Zawarcie aneksu cenowego.
11/06/24 15:41  brak uprawnień Mirbud podpisał w maju '24 umowy o łącznej wartości 969 mln zł netto
10/06/24 18:29  brak uprawnień Mirbud rozpoczyna book-building na akcje serii L (opis)
18:15  brak uprawnień Mirbud rozpoczyna book-building na akcje serii L
18:06 MIRBUD S.A.: Zawarcie umowy o pełnienie funkcji doradcy transakcyjnego i oferowanie akcji (umowy mandatowej) oraz rozpoczęcie procesu book-building'u w ramach oferty w trybie subskrypcji prywatnej emitowanych przez MIRBUD S.A. nowych akcji zwykłych na okaziciela serii L
05/06/24 12:52 MIRBUD S.A.: Podpisanie umowy na budowę/modernizację infrastruktury wodno- kanalizacyjnej, drogowej, elektroenergetycznej na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - S 3 Jawor
24/05/24 15:34 MIRBUD S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
14:34  brak uprawnień Mirbud planuje wypłacić 0,21 zł dywidendy na akcję
14:24 MIRBUD S.A.: Wniosek zarządu Emitenta i pozytywna opinia Rady Nadzorczej o wypłacie dywidendy za 2023 rok
10:26  brak uprawnień Mirbud może przeznaczyć min. ok. 200 mln zł na przejęcie podmiotu z segmentu kolejowego
10:17  brak uprawnień Mirbud liczy na to, że ujmie szacunki dot. Marywilskiej 44 w sprawozdaniu za I półr.