Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.25, godz. 21:48
kontakt
MERCATOR

Komunikaty

31/01/24 19:53 MERCATOR MEDICAL S.A.: Informacje o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
26/01/24 13:58 MERCATOR MEDICAL S.A.: Rejestracja zmiany statutu Emitenta
18/01/24 14:18 MERCATOR MEDICAL S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
27/12/23 10:36 MERCATOR MEDICAL S.A.: Informacje o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
10:06 MERCATOR MEDICAL S.A.: Transakcja na akcjach Emitenta
20/12/23 19:12 MERCATOR MEDICAL S.A.: Rozliczenie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji
18/12/23 16:31  brak uprawnień W odpowiedzi na zaproszenie LeaderMed złożono 146 ofert sprzedaży, łącznie na 131.471 akcji Mercator Medical
16:16 MERCATOR MEDICAL S.A.: Informacja o liczbie akcji Emitenta zaoferowanych do nabycia w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji
12/12/23 11:53  brak uprawnień Mercator Medical koncentruje się na dywersyfikacji od sektora rękawiczkowego
08/12/23 19:35  brak uprawnień Sąd stwierdził nieważność uchwał NWZ Mercator Medical z 2022 r.
19:09 MERCATOR MEDICAL S.A.: Wyrok sądu pierwszej instancji w sprawie o stwierdzenie nieważności ewentualnie uchylenie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 27 lipca 2022 r.
05/12/23 18:48  brak uprawnień Spółka zależna Mercator Medical zaprasza do składania ofert sprzedaży do 230 tys. akcji Mercator Medical
18:32 MERCATOR MEDICAL S.A.: Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Mercator Medical S.A.
30/11/23 16:43 MERCATOR MEDICAL S.A.: Rejestracja połączenia Emitenta ze spółką zależną Brestia sp. z o.o.
29/11/23 19:02 MERCATOR MEDICAL S.A.: MERCATOR MEDICAL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego