Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.27, godz. 02:15
kontakt
MERCATOR

Komunikaty

18/11/22 16:47 MERCATOR MEDICAL S.A.: Zmiana postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia o stwierdzenie nieważności ewentualnie uchylenie uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 9 czerwca 2022 r.
07/11/22 17:26 MERCATOR MEDICAL S.A.: Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego
25/10/22 22:50  brak uprawnień Mercator Medical miał w III kw. 18,4 mln zł zysku netto wobec 39,5 mln zł zysku przed rokiem
21:45 MERCATOR MEDICAL S.A.: Szacunkowe wyniki trzeciego kwartału 2022 r.
10/10/22 20:02 MERCATOR MEDICAL S.A.: Otrzymanie informacji o zabezpieczeniu roszczenia o stwierdzenie nieważności ewentualnie uchylenie uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 9 czerwca 2022 r.
07/10/22 13:55  brak uprawnień Mercator Medical spodziewa się, że powrót rynku rękawic do równowagi potrwa kilka kwartałów
30/09/22 18:34  brak uprawnień Mercator miał w II kw. 9,8 mln zł straty netto; zgodnie z szacunkami
17:51 MERCATOR MEDICAL S.A.: MERCATOR MEDICAL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
29/09/22 20:14  brak uprawnień Mercator szacuje stratę netto w II kw. na 9,8 mln zł; wcześniej zakładał, że wyniesie ona 5 mln zł
19:58 MERCATOR MEDICAL S.A.: Aktualizacja szacunkowych wyników drugiego kwartału 2022 r.
28/09/22 20:26 MERCATOR MEDICAL S.A.: Wniesienie powództwa o stwierdzenie nieważności względnie uchylenie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 27 lipca 2022 r.
16/09/22 09:01  brak uprawnień Mercator Medical ma zakaz odsprzedawania akcji własnych z powodu zabezpieczenia roszczenia
08:43 MERCATOR MEDICAL S.A.: Powzięcie informacji o zabezpieczeniu roszczenia o stwierdzenie nieważności uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 27 lipca 2022 r
08/09/22 17:55 MERCATOR MEDICAL S.A.: Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego
25/08/22 17:14 MERCATOR MEDICAL S.A.: Rezygnacja osoby zarządzającej