Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.05, godz. 13:53
kontakt
MERCATOR

Komunikaty

01/07/22 19:32  brak uprawnień Akcjonariusze Mercator Medical zdecydują ws. zmiany przeznaczenia nabytych akcji własnych
19:16 MERCATOR MEDICAL S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
19:03 MERCATOR MEDICAL S.A.: Wniosek akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
23/06/22 23:17 MERCATOR MEDICAL S.A.: Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem, na podstawie art. 428 § 5 Kodeksu spółek handlowych
14/06/22 20:59 MERCATOR MEDICAL S.A.: Udzielenie pożyczki podmiotowi powiązanemu
10/06/22 15:39 MERCATOR MEDICAL S.A.: Powołanie osób zarządzających
09/06/22 23:31 MERCATOR MEDICAL S.A.: Powołanie osób nadzorujących
23:22 MERCATOR MEDICAL S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu
23:16 MERCATOR MEDICAL S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
08/06/22 18:51 MERCATOR MEDICAL S.A.: Informacje o kandydatach do Rady Nadzorczej
06/06/22 18:32 MERCATOR MEDICAL S.A.: Sprawozdanie o wynagrodzeniach
18:15 MERCATOR MEDICAL S.A.: Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej
18/05/22 08:12  brak uprawnień Mercator Medical spodziewa się osiągnąć pełne moce prod. w trzecim zakładzie w Tajlandii w III kw.
17/05/22 19:37  brak uprawnień Grupa Mercator Medical odnotowała w I kw. 2022 roku 6,9 mln zł zysku netto
19:15 MERCATOR MEDICAL S.A.: MERCATOR MEDICAL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego