Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.22, godz. 07:48
kontakt
INTERLUB

Komunikaty

20/02/24 19:55 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Podjęcie przez zarząd Emitenta uchwały w sprawie emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta
19:40 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zawarcie przez spółki zależne od Emitenta umów nabycia nieruchomości gruntowych
19:33 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta umowy nabycia nieruchomości gruntowej
09/02/24 14:44 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości gruntowej
08/02/24 15:48 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zawarcie przez spółkę zależą od Emitenta przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości gruntowych
25/01/24 14:07 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Harmonogram przekazywania raportów okresowych Interbud-Lublin S.A. w 2024 roku
18/01/24 17:14 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną umowy kredytowej
15/01/24 20:55 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną umowy o roboty budowlane
09/01/24 21:49 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Informacja o nabyciu akcji Spółki przez osoby zarządzające
21:41 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Informacja nt. zawiadomień dotyczących zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów.
20/12/23 14:43 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zawarcie przez spółkę zależą od Emitenta przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości gruntowych
14/12/23 16:12 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Powołanie Zarządu na kolejna kadencję
08/12/23 15:40 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Informacja o nabyciu akcji Spółki przez osobę zarządzającą
15:33 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Informacja nt. zawiadomień dotyczących zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów.
04/12/23 15:23 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Rejestracja zmian Statutu INTERBUD-LUBLIN S.A.