Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.03, godz. 07:54
kontakt
BIOMED

Komunikaty

02/07/22 17:20 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta zwołanym na dzień 29.06.2022 r.
30/06/22 23:15 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
19:50 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 29 czerwca 2022 roku
11/06/22 22:06 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Rozszerzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
02/06/22 12:49 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
26/05/22 08:32 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA formularz raportu kwartalnego
24/05/22 22:17 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Wykreślenie hipotek dotyczących nieruchomości Emitenta
17/05/22 21:13  brak uprawnień Biomed Lublin ma dostarczyć Onko BCG 100 do Hiszpanii; łączna wartość zamówień to ok. 4,2 mln zł
20:17 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Zamówienia na dostawę produktu leczniczego Onko BCG w Hiszpanii
06/05/22 21:44 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Pozwolenie na dostawę szczepionki przeciwgruźliczej BCG 10 w Rumunii
19/04/22 16:17 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Ustanowienie hipoteki na nieruchomości Emitenta
14/04/22 08:40 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA formularz raportu rocznego
06/04/22 11:37 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Zawarcie porozumienia z Agencją Badań Medycznych w sprawie współpracy w ramach Warsaw Health Innovation Hub (WHIH)
14/03/22 22:27 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Informacja na temat wpływu sytuacji polityczno - gospodarczej na terytorium Ukrainy na działalność Emitenta
10/03/22 18:37  brak uprawnień GPW: w sprawie zmiany liczby akcji przypadających na kontrakt terminowy dla kontraktów terminowych na akcje spółki ?BIOMED-LUBLIN? WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A.