Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.15, godz. 12:22
kontakt
RAWLPLUG

Komunikaty

24/05/24 07:59 RAWLPLUG: RAWLPLUG formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
22/05/24 09:58 RAWLPLUG: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. wraz z projektami uchwał
17/05/24 15:12 RAWLPLUG: Opinia Rady Nadzorczej Spółki dotycząca podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 i wypłaty dywidendy
09/05/24 18:46  brak uprawnień Rawlplug chce wypłacić 0,4 zł dywidendy na akcję
18:27 RAWLPLUG: Rekomendacja Zarządu Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 i wypłaty dywidendy
29/03/24 07:45 RAWLPLUG: RAWLPLUG
07:19 RAWLPLUG: RAWLPLUG
18/03/24 07:31 RAWLPLUG: Informacja o śmierci Przewodniczącej Rady Nadzorczej RAWLPLUG SPÓŁKA AKCYJNA (PLKLNR000017)
09/01/24 15:24 RAWLPLUG: RAWLPLUG formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
14:58 RAWLPLUG: Korekta skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2023 roku
14:18 RAWLPLUG: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
17/11/23 07:54 RAWLPLUG: RAWLPLUG formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
23/10/23 14:10 RAWLPLUG: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziałów w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów Spółki Rawlplug S.A.
13:57 RAWLPLUG: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziałów w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów Spółki Rawlplug S.A.
19/10/23 13:40 RAWLPLUG: Rejestracja przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego, umorzenie akcji własnych oraz rejestracja zmian Statutu Spółki