Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.18, godz. 15:13
kontakt
REDAN

Komunikaty

17/08/22 14:18 REDAN: Zmiana Warunków Emisji Obligacji serii F wyemitowanych przez Redan SA
16/08/22 19:40 REDAN: Informacja o złożeniu przez istotnego dłużnika Spółki wniosku o upadłość
11/08/22 21:54 REDAN: Rozwiązanie umowy inwestycyjnej zawartej z 21 Concordia 1 s.a.r.l.
07/07/22 15:11 REDAN: Przedłużenie o rok umowy kredytowej Redan SA i Top Secret sp. z o.o. z HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce
05/07/22 17:17 REDAN: Informacja o wyrażeniu zgody na sprzedaż akcji TXM przez 21 Concordia 1 s.a.r.l.
22/06/22 18:45 REDAN: Wykaz akcjonariuszy posiadających akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Redan SA w dniu 22 czerwca 2022 r.
18:40 REDAN: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22 czerwca 2022 r.
17/05/22 21:23  brak uprawnień REDAN SA (1/2022) Redan Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
10:28 REDAN: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Redan SA
10:24 REDAN: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Redan SA
10/05/22 19:40 REDAN: REDAN formularz raportu kwartalnego
06/05/22 07:45 REDAN: Informacja o utworzeniu odpisu aktualizującego bieżące należności od TXM SA i braku istotnych powiązań z TXM SA
05/04/22 22:28 REDAN: REDAN formularz raportu rocznego
20/01/22 18:44 REDAN: Terminy przekazania raportów okresowych Redan SA w 2022 r.
18/11/21 17:52 REDAN: REDAN formularz raportu kwartalnego