Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.25, godz. 20:14
kontakt
SECOWAR

Komunikaty

02/02/24 07:46  brak uprawnień Erste podnosi cenę docelową dla akcji Seco/Warwick do 36,2 zł
15/01/24 12:26 SECO/WARWICK S.A.: Informacja o terminach publikacji raportów okresowych w 2024 roku przez SECO/WARWICK S.A.
14/12/23 22:05  brak uprawnień Celem w programie motywacyjnym Seco/Warwick 31,4 mln zł zysku netto w '24
20:47 SECO/WARWICK S.A.: Określenie przez Radę Nadzorczą celów jednostkowych na rok 2024 na potrzeby Programu Motywacyjnego
30/11/23 19:46 SECO/WARWICK S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy pożyczki z Funduszem Ekspansji Zagranicznej 2 FIZ AN, zarządzanym przez PFR TFI S.A.
14/11/23 17:12 SECO/WARWICK S.A.: SECO/WARWICK S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
26/09/23 18:06  brak uprawnień Seco/Warwick szacuje łączną wartość nakładów inwestycyjnych w 2023-2026 na ok. 110 mln zł
17:51 SECO/WARWICK S.A.: Przyjęcie Strategii rozwoju Grupy SECO/WARWICK do roku 2026
22/09/23 22:01 SECO/WARWICK S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziałów w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów spółki SECO/WARWICK S.A.
21/09/23 11:02 SECO/WARWICK S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziałów w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów spółki SECO/WARWICK S.A.
20/09/23 16:45 SECO/WARWICK S.A.: Zawiadomienie Spółki o zmianie stanu posiadania akcji własnych w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki.
13:49 SECO/WARWICK S.A.: Umorzenie akcji własnych, obniżenie kapitału zakładowego Spółki i rejestracja przez Sąd zmian w Statucie
08/09/23 18:33 SECO/WARWICK S.A.: SECO/WARWICK S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
16/08/23 07:56  brak uprawnień Erste rekomenduje "kupuj" Seco/Warwick
25/07/23 14:12 SECO/WARWICK S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziałów w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów spółki SECO/WARWICK S.A.