Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.03, godz. 07:44
kontakt
SECOWAR

Komunikaty

09/09/22 18:09 SECO/WARWICK S.A.: SECO/WARWICK S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
26/05/22 10:13 SECO/WARWICK S.A.: Korekta raportu dotyczącego wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SECO/WARWICK S.A., które odbyło się w dniu 25 maja 2022 roku.
25/05/22 16:47 SECO/WARWICK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SECO/WARWICK S.A., które odbyło się w dniu 25 maja 2022 roku.
16:27 SECO/WARWICK S.A.: Powołanie Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. na nową kadencję
16:16 SECO/WARWICK S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SECO/WARWICK S.A. w dniu 25 maja 2022 r.
15:29  brak uprawnień Seco/Warwick wypłaci 0,3 zł dywidendy na akcję
15:24 SECO/WARWICK S.A.: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy
20/05/22 15:43 SECO/WARWICK S.A.: Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki SECO/WARWICK S.A.
19/05/22 16:24 SECO/WARWICK S.A.: Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Spółki SECO/WARWICK S.A.
17/05/22 16:39 SECO/WARWICK S.A.: SECO/WARWICK S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
16/05/22 17:09 SECO/WARWICK S.A.: SECO/WARWICK S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
29/04/22 10:12 SECO/WARWICK S.A.: Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 25 maja 2022 r.
10:05 SECO/WARWICK S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. na dzień 25 maja 2022 r.
22/04/22 07:12  brak uprawnień Seco/Warwick chce wypłacić 0,3 zł dywidendy na akcję
02:02 SECO/WARWICK S.A.: Rekomendacja Zarządu SECO/WARWICK S.A. wraz z opinią Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto za rok 2021 oraz wypłaty dywidendy za rok 2021