Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.05, godz. 23:18
kontakt
LIBET

Komunikaty

30/11/22 17:14  brak uprawnień Libet kontynuuje przegląd opcji strategicznych
17:06 LIBET S.A.: Informacja dotycząca decyzji o kontynuacji przeglądu potencjalnych opcji strategicznych
29/11/22 17:17 LIBET S.A.: LIBET S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
22/11/22 09:59 LIBET S.A.: Wypowiedzenie umowy przez firmę audytorską i jej rozwiązanie.
01/10/22 00:36 LIBET S.A.: LIBET S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
02/09/22 18:08  brak uprawnień Libet zawarł umowy sprzedaży nieruchomości i środków trwałych za łącznie ok. 36,8 mln zł
17:13 LIBET S.A.: Zawarcie umów sprzedaży środków trwałych, umowy sprzedaży nieruchomości położonych w Libiążu oraz umowy przenoszącej własność nieruchomości położonych w Żorach.
26/08/22 18:26  brak uprawnień Libet zawarł warunkową umowę sprzedaży nieruchomości w Żorach za 28,2 mln zł netto
18:15 LIBET S.A.: Zawarcie z bankami Porozumienia dotyczącego spłaty oraz rozwiązania Porozumienia w sprawie wspólnych warunków finansowania z dnia 30.11.2020 r. - opóźniona informacja poufna.
17:53 LIBET S.A.: Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości położonych w Żorach oraz ujawnienie opóźnionej informacji poufnej.
12/07/22 17:20 LIBET S.A.: Treść informacji udzielonej akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 5 kodeksu spółek handlowych.
05/07/22 10:03 LIBET S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów podczas ZWZA Spółki (28 czerwca 2022).
09:00 LIBET S.A.: Doręczenie Spółce zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej.
28/06/22 17:21 LIBET S.A.: Informacje dotyczące ZWZA LIBET S.A. przeprowadzonego dnia 28 czerwca 2022 roku.
27/06/22 16:19 LIBET S.A.: Informacja dot. zawiadomienia o którym mowa w art. 69 ust. 1 pkt. 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt. 4 ustawy o ofercie publicznej.