Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.27, godz. 14:27
kontakt
LIBET

Komunikaty

13/06/22 18:56 LIBET S.A.: Powołanie Prezesa Zarządu LIBET S.A.
18:47 LIBET S.A.: Rezygnacja Prezesa Zarządu
01/06/22 15:06 LIBET S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A. na dzień 28 czerwca 2022 roku.
30/05/22 18:29 LIBET S.A.: LIBET S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
02/05/22 13:18 LIBET S.A.: Doręczenie Spółce zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej
30/04/22 00:16 LIBET S.A.: LIBET S.A.
00:05 LIBET S.A.: LIBET S.A.
09/02/22 08:34 LIBET S.A.: Doręczenie Spółce zawiadomień, o których mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej
31/01/22 16:28 LIBET S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych LIBET S.A. w roku 2022
20/01/22 06:40  brak uprawnień ANALIZY2022: Wyzwaniem dla branży materiałów budowlanych będzie utrzymanie wyników przy spadku rentowności (analiza)
14/01/22 12:08 LIBET S.A.: Powołanie członków Zarządu LIBET S.A.
11/01/22 07:52 LIBET S.A.: Doręczenie Spółce zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej, w związku z zawarciem porozumienia akcjonariuszy, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie publicznej.
10/12/21 12:35 LIBET S.A.: Doręczenie Spółce zawiadomień, o których mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej
03/12/21 21:54 LIBET S.A.: Informacje dot. rezygnacji Członka Zarządu.
29/11/21 18:45 LIBET S.A.: LIBET S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego