Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.21, godz. 10:22
kontakt
LIBET

Komunikaty

20/02/24 14:47 LIBET S.A.: Zawarcie przyrzeczonych umów sprzedaży poszczególnych składników majątkowych i nieruchomości położonych w Toruniu
07:42  brak uprawnień Nationale-Nederlanden OFE ma mniej niż 5 proc. akcji spółki Libet
07:35 LIBET S.A.: Doręczenie Spółce zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej.
15/02/24 14:50 LIBET S.A.: Doręczenie Spółce zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej, w związku z istnieniem porozumienia akcjonariuszy, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie publicznej.
12/02/24 08:57 LIBET S.A.: Doręczenie Spółce zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej, w związku z istnieniem porozumienia akcjonariuszy, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie publicznej.
09/02/24 17:14 LIBET S.A.: Doręczenie Spółce zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej.
02/02/24 12:45 LIBET S.A.: Korekta raportu LIBET S.A. nr 4/2024 z dnia 01.02.2024 r. - sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej
01/02/24 18:08  brak uprawnień Libet ma umowy sprzedaży aktywów w Toruniu za 27 mln zł
17:41 LIBET S.A.: Zawarcie umów sprzedaży poszczególnych składników majątkowych i nieruchomości położonych w Toruniu oraz ujawnienie opóźnionej informacji poufnej.
17:28 LIBET S.A.: Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.
17:17 LIBET S.A.: Doręczenie Spółce zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej.
03/01/24 22:17 LIBET S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych LIBET S.A. w roku 2024.
20/12/23 19:06 LIBET S.A.: Doręczenie Spółce zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej, w związku z istnieniem porozumienia akcjonariuszy, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie publicznej.
29/11/23 17:28 LIBET S.A.: LIBET S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
27/11/23 09:37 LIBET S.A.: Doręczenie Spółce zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej.