Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.30, godz. 15:56
kontakt
ZREMBCH

Komunikaty

28/03/23 16:11  brak uprawnień Zarząd ZBM Zremb-Chojnice zaoferował do objęcia 700.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela s. J
15:39 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Podjęcie przez Zarząd uchwały dotyczącej określenia szczegółowych warunków objęcia Akcji Serii J
27/03/23 12:22 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Informacja o Akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w dniu 27 marca 2023 r.
12:19 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A.
24/03/23 11:13 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Otrzymanie koncesji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie wytwarzania wyrobów o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym.
07/03/23 11:37 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Spłata części inwestycyjnej pożyczki udzielonej przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.
01/03/23 13:38 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i zmiany składzie Komitetu Audytu.
28/02/23 18:49 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zakład Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A.
14:17 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta.
13:48 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Odwołanie i powołanie członka Rady Nadzorczej Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A.
13:46 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Informacja o Akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w dniu 28 lutego 2023 r.
13:45 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. w dniu 28.02.2023 r.
23/02/23 14:02 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Otrzymanie zamówienia na wykonanie kontenerów.
20/02/23 10:12 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Otrzymanie zamówienia na wykonanie Kontenerowego Modułu Odsalania.
01/02/23 19:31 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zakład Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A.