Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.29, godz. 11:12
kontakt
ZREMBCH

Komunikaty

28/06/22 12:57 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Całkowita spłata wierzytelności objętych układem.
27/06/22 15:35  brak uprawnień Akcjonariusze ZBM Zremb-Chojnice zdecydowali o emisji 0,6 -1,5 mln akcji serii J
14:47 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Wybór członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.
14:45 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. nowej X kadencji.
14:42 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Informacja o Akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w dniu 27 czerwca 2022 r.
14:40 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w dniu 27.06.2022 r.
14/06/22 14:20 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Zawarcie umowy pożyczki z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A.
31/05/22 12:42 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zakład Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A.
23/05/22 07:36 ZREMB-CHOJNICE S.A.: ZREMB-CHOJNICE S.A. formularz raportu kwartalnego
13/05/22 09:09 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Szacunkowe wybrane dane finansowe ZBM "ZREMB-CHOJNICE"S.A. za I kwartał 2022 roku.
05/05/22 12:43 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Podpisanie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu.
28/04/22 17:17 ZREMB-CHOJNICE S.A.: ZREMB-CHOJNICE S.A.
21/04/22 09:11 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Szacunkowe wybrane jednostkowe dane finansowe ZREMB-CHOJNICE S.A. za 2021 rok
20/04/22 08:17 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za 2021 rok.
01/04/22 14:39 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Decyzja o umorzeniu subwencji otrzymanej z PFR.