Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.09.28, godz. 22:18
kontakt
IMMOBILE

Komunikaty

26/09/22 16:15 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Zmiana terminu publikacji raportów okresowych za I półrocze 2022 roku
21/09/22 15:08 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. na dzień 24.10.2022 r., projekty uchwał
06/09/22 13:15 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek
08/08/22 14:37 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek
25/07/22 09:02 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Doręczenie spółce zależnej Emitenta pozwu o zapłatę
13/07/22 17:08 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Decyzja Zarządu Emitenta o publikacji szacunkowej wysokości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres 01.01-30.06 2022 r.
15/06/22 12:37 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Zawarcie listu intencyjnego przez spółkę zależną Emitenta
14/06/22 14:40 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 10.06.2022 r.
11/06/22 18:38  brak uprawnień GK Immobile wypłaci 0,04 zł dywidendy na akcję
10/06/22 23:32 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Informacje na temat dywidendy
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 10.06.2022 r.
31/05/22 12:37 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta
30/05/22 18:32 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
18:31 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. formularz raportu kwartalnego
10/05/22 14:16  brak uprawnień GK Immobile chce wypłacić 0,04 zł dywidendy na akcję