Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.27, godz. 01:38
kontakt
IMMOBILE

Komunikaty

29/08/23 18:01 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Zawiadomienie o transakcjach w trybie art. 69 Ustawy o ofercie
18:00 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Zawiadomienie o transakcjach w trybie art. 19 MAR
25/08/23 14:14 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Zmiana terminu publikacji raportów okresowych za I półrocze 2023 roku
11/07/23 15:55 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Szacunkowa wysokość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży za okres od 01-01 do 30-06-2023 roku
06/06/23 12:23 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu2.06.2023 r.
02/06/23 19:12  brak uprawnień GK Immobile wypłaci 0,05 zł dywidendy na akcję
19:04 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Informacje na temat dywidendy
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 02.06.2023 r.
30/05/23 17:07 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. formularz raportu kwartalnego
15/05/23 17:25 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 02.06.2023 r. na wniosek Akcjonariusza o punkt dotyczący wypłaty dywidendy.
29/04/23 00:19 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. na dzień 02.06.2023 r., projekty uchwał
00:09 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.
00:08 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.
24/04/23 11:18 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Zmiana terminu publikacji raportów okresowych za rok 2022