Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.04, godz. 11:27
kontakt
PANOVA

Komunikaty

19/09/22 13:49 P.A. NOVA S.A.: Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym.
08/09/22 19:58 P.A. NOVA S.A.: P.A. NOVA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
28/07/22 16:19 P.A. NOVA S.A.: Zawarcie umów kredytowych.
15/07/22 13:18 P.A. NOVA S.A.: Zawarcie umów kredytowych
12/07/22 13:40 P.A. NOVA S.A.: Umowa o wykonanie robót budowlanych.
08/07/22 15:41 P.A. NOVA S.A.: Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości oraz dokumentów zabezpieczeń do umowy leasingu
22/06/22 11:43 P.A. NOVA S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu P.A. NOVA S.A.
21/06/22 21:49  brak uprawnień PA Nova wypłaci 0,6 zł dywidendy na akcję
21:46 P.A. NOVA S.A.: Podjęcie uchwały WZA o wypłacie dywidendy
21:40 P.A. NOVA S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. Nova S.A.
15/06/22 15:00 P.A. NOVA S.A.: Umowa na wykonanie robót budowlanych.
08/06/22 16:09 P.A. NOVA S.A.: Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym
03/06/22 11:41  brak uprawnień Priorytetem P.A. Nova w najbliższym czasie jak najszybszy wykup obligacji
30/05/22 12:00 P.A. NOVA S.A.: Korekta numeracji raportu bieżącego nr 5/2022 z dnia 25 maja 2022 r.
25/05/22 19:26  brak uprawnień PA Nova chce wypłacić 0,6 zł dywidendy na akcję