Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.25, godz. 03:52
kontakt
PANOVA

Komunikaty

19/02/24 11:58 P.A. NOVA S.A.: Zawarcie umowy o roboty budowlane
31/01/24 11:42 P.A. NOVA S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku
11/01/24 14:35 P.A. NOVA S.A.: Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo inwestycji
21/12/23 15:36 P.A. NOVA S.A.: Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości
19/12/23 22:54 P.A. NOVA S.A.: Umowa na wykonanie robót budowlanych
10:52 P.A. NOVA S.A.: Zawarcie aneksu do umowy wieloproduktowej
16/11/23 17:19 P.A. NOVA S.A.: P.A. NOVA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
27/10/23 20:49 P.A. NOVA S.A.: Zawarcie aneksu do umowy o kredyt inwestycyjny przez spółkę zależną Emitenta
28/09/23 13:16 P.A. NOVA S.A.: Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym
22/09/23 12:21  brak uprawnień P.A. Nova chce poprawić marże w segm. budowlanym; rozważa realizację inwestycji mieszkaniowej
07/09/23 17:13 P.A. NOVA S.A.: P.A. NOVA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
21/08/23 14:14 P.A. NOVA S.A.: Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I. półrocze 2023 roku
28/07/23 15:53 P.A. NOVA S.A.: Rejestracja połączenia Emitenta ze spółką zależną Supernova Sp. z o.o. przez sąd rejestrowy
15:52 P.A. NOVA S.A.: Rejestracja połączenia Emitenta ze spółką zależną P.A. NOVA Inwestycje Sp. z o.o. przez sąd rejestrowy
25/07/23 13:36 P.A. NOVA S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki