Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.03, godz. 15:29
kontakt
PANOVA

Komunikaty

02/12/21 15:58  brak uprawnień P.A. Nova wyemituje obligacje o wartości do 30 mln zł
15:47 P.A. NOVA S.A.: Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji
25/11/21 13:24 P.A. NOVA S.A.: Zawarcie umowy znaczącej
23/11/21 14:25  brak uprawnień P.A. Nova sprzeda nieruchomość w Wilkowicach za ok. 7,95 mln euro
14:12 P.A. NOVA S.A.: Zawarcie umowy sprzedaży zabudowanej nieruchomości w Wilkowicach.
18/11/21 19:21 P.A. NOVA S.A.: P.A. NOVA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
29/09/21 18:02  brak uprawnień GPW: Komunikat - P.A. NOVA S.A.
24/09/21 12:00  brak uprawnień P.A. Nova może zanotować ponad 20 mln zł zysku netto w '21
16/09/21 19:41 P.A. NOVA S.A.: P.A. NOVA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
20/08/21 19:33 P.A. NOVA S.A.: Zawarcie aneksu do umowy wieloproduktowej
13/08/21 09:21 P.A. NOVA S.A.: Rejestracja połączenia Emitenta ze spółką P.A. NOVA Invest Kłodzko Sp. z o.o. przez sąd rejestrowy
12/08/21 15:39 P.A. NOVA S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 27/2021 - Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości oraz umowy leasingu.
11/08/21 15:14 P.A. NOVA S.A.: Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości oraz umowy leasingu.
03/08/21 11:46 P.A. NOVA S.A.: Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy o roboty budowlane
02/08/21 11:37 P.A. NOVA S.A.: Rejestracja połączenia Emitenta ze spółką zależną Galeria Zamoyska Sp. z o.o. przez sąd rejestrowy