Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.08, godz. 17:07
kontakt
WITTCHEN

Komunikaty

26/11/21 07:44  brak uprawnień Wittchen chce w 2022 r. kontynuować dwucyfrowy wzrost sprzedaży
25/11/21 21:39 WITTCHEN S.A.: WITTCHEN S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
22/11/21 12:58  brak uprawnień Grupa Wittchen szacuje, że miała po trzech kwartałach 25,4 mln zł zysku operacyjnego
12:47 WITTCHEN S.A.: Informacja o wstępnym skonsolidowanym wyniku finansowym Grupy Kapitałowej Wittchen S.A. za III kwartał 2021 roku
03/11/21 17:35 WITTCHEN S.A.: Zawarcie znaczącej umowy z mBank S.A. - aneks do umowy ustanawiającej hipotekę
04/10/21 18:22 WITTCHEN S.A.: Informacja o skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży za III kwartał 2021
23/09/21 22:10 WITTCHEN S.A.: WITTCHEN S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
20/09/21 18:26 WITTCHEN S.A.: Informacja o wstępnym skonsolidowanym wyniku finansowym Grupy Kapitałowej Wittchen S.A. za I półrocze 2021 roku
10/09/21 11:46 WITTCHEN S.A.: Zawiadomienie o rejestracji przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Wittchen S.A.
16/08/21 22:15 WITTCHEN S.A.: Asymilacja akcji zwykłych na okaziciela Emitenta.
13/08/21 14:14 WITTCHEN S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki Wittchen S.A.
12:47  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki WITTCHEN S.A.
30/07/21 13:30  brak uprawnień WITTCHEN SA (1/2021) Wittchen Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
29/07/21 16:05 WITTCHEN S.A.: Wydanie akcji zwykłych na okaziciela serii D i zmiana wysokości kapitału zakładowego spółki Wittchen S.A.
27/07/21 15:40 WITTCHEN S.A.: Rejestracja akcji w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w ramach realizacji uchwalonego w 2019 r. II Programu Motywacyjnego Wittchen S.A.