Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.28, godz. 18:05
kontakt
DROZAPOL

Komunikaty

09/02/24 14:31 DROZAPOL: Zawarcie aneksu do umowy kredytu w formie limitu wielocelowego z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A.
05/02/24 19:23  brak uprawnień Zawiadomienie o zamiarze ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Drozapol-Profil S.A. - korekta
19:03  brak uprawnień Drozapol-Profil planuje ogłosić wezwanie na 2.184.065 akcji po cenie 3,85 zł/sztuka
18:49  brak uprawnień Zawiadomienie o zamiarze ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Drozapol-Profil S.A.
17:59 DROZAPOL: Zawarcie przez Spółkę porozumienia dot. wspólnego nabywania akcji Spółki oraz zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu Spółki; otrzymanie zawiadomienia
17:54  brak uprawnień Drozapol-Profil chce skupować akcje własne; ogłosi wezwanie na sprzedaż akcji
17:36 DROZAPOL: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o podjęciu przez Spółkę działań mających na celu przeprowadzenie procesu nabycia akcji własnych przez Spółkę
29/01/24 10:20 DROZAPOL: Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku
21/12/23 15:37 DROZAPOL: Uchylenie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i przekazanie do ponownego rozpoznania
29/11/23 07:44 DROZAPOL: DROZAPOL formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
18/10/23 14:30 DROZAPOL: Zawarcie aneksu do umowy o linię wieloproduktową z mBank S.A. przez Emitenta
28/09/23 07:56 DROZAPOL: DROZAPOL formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
06/07/23 14:03 DROZAPOL: Zawarcie umowy o linię wieloproduktową z mBank S.A. przez Emitenta
02/06/23 14:04 DROZAPOL: Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej i powołanie Komitetu Audytu
13:58 DROZAPOL: Powołanie Rady Nadzorczej na kolejną kadencję