Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.03, godz. 12:30
kontakt
CYFROWCS

Komunikaty

12/11/21 16:29  brak uprawnień CCS SA (18/2021) Raport kwartalny - III kwartał 2021 r
04/11/21 14:20  brak uprawnień CCS SA (17/2021) Informacja o zawarciu umowy dotyczącej badania sprawozdań finansowych z firmą audytorską.
14:01 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Informacja o zawarciu umowy dotyczącej badania sprawozdań finansowych z firmą audytorską.
26/10/21 18:39 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Informacja o zawarciu przez Emitenta umowy z JSC Neolainas z siedzibą w Wilnie, Republika Litwy.
15/10/21 13:14  brak uprawnień CYFROWE CENTRUM SERWISOWE SA (16/2021) Wybór na funkcje w radzie nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
13:02 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Wybór firmy audytorskiej przez Radę Nadzorczą Spółki.
12:59 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Wybór na funkcje w radzie nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
14/10/21 16:01 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Informacja dotycząca rozstrzygnięcia podatkowego dotyczącego litewskiej spółki zależnej.
12/10/21 16:13 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Informacja o zawarciu przez Emitenta umowy z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie.
01/10/21 14:21 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Informacja o zawarciu przez Emitenta umowy z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" S.A. z siedzibą w Warszawie.
13/08/21 08:57  brak uprawnień CYFROWE CENTRUM SERWISOWE SA (15/2021) Raport kwartalny - II kwartał 2021 r.
25/06/21 14:52  brak uprawnień CYFROWE CENTRUM SERWISOWE SA (14/2021) Rozwiązanie umowy o doradztwo pomiędzy Emitentem a Autoryzowanym Doradcą.
21/06/21 16:20  brak uprawnień CYFROWE CENTRUM SERWISOWE SA (13/2021) Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariuszy w toku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
16:16  brak uprawnień CYFROWE CENTRUM SERWISOWE SA (12/2021) Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej.
16:14  brak uprawnień CYFROWE CENTRUM SERWISOWE SA (11/2021) Treść uchwał podjętych w dniu 21 czerwca 2021 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.