Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.09.28, godz. 21:51
kontakt
CYFROWCS

Komunikaty

16/09/22 12:22 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Zaliczka na poczet dywidendy otrzymana od spółki zależnej.
12/08/22 10:07  brak uprawnień CCS SA (10/2022) Raport kwartalny za II kwartał 2022 r.
04/05/22 09:14  brak uprawnień CCS SA (9/2022) Raport kwartalny za I kwartał 2022 r.
28/04/22 15:17  brak uprawnień CCS SA (8/2022) Treść uchwał podjętych w 28 kwietnia 2022 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
15:13  brak uprawnień CCS SA (7/2022) Informacja w przedmiocie dywidendy.
15:08 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 kwietnia 2022 r.
14:59  brak uprawnień CCS wypłaci 0,23 zł dywidendy na akcję
14:58 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Treść uchwał podjętych w dniu 28 kwietnia 2022 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
14:53 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Informacja o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały dotyczącej dywidendy i uchwaleniu wypłaty dywidendy.
27/04/22 12:20  brak uprawnień CCS SA (6/2022) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego (raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2022)
19/04/22 19:48 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Zmiana finansowych warunków współpracy Emitenta z Samsung Electronics Polska sp. z o.o.
30/03/22 11:20 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Informacja o wypłacie, na rzecz Emitenta, dywidendy przez spółkę zależną.
29/03/22 16:52 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Informacja o podjęciu przez spółkę zależną uchwały co do wypłaty dywidendy za rok 2021.
28/03/22 18:34  brak uprawnień CCS SA (5/2022) Projekty uchwał oraz dokumenty powiązane z projektami uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 28 kwietnia 2022 r. na godzinę 12:00
18:28  brak uprawnień CCS SA (4/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 kwietnia 2022 r. na godzinę 12:00.