Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.25, godz. 00:39
kontakt
ZPC_OTM

Komunikaty

15/06/22 17:06 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Zmiana w składzie Zarządu ZPC Otmuchów S.A.
08/06/22 17:50  brak uprawnień ZPC Otmuchów rozpoczął analizy perspektyw działalności grupy
17:35 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Informacja nt. rozpoczęcia analiz perspektyw działalności Grupy Otmuchów
02/06/22 22:53 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC Otmuchów S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2022 roku
22:08 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC "Otmuchów" S.A. na dzień 29 czerwca 2022 r.
06/05/22 19:40 ZPC OTMUCHÓW S.A.: ZPC OTMUCHÓW S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
05/05/22 18:18 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Wstępne wyniki Grupy Kapitałowej ZPC Otmuchów za I kwartał 2022 rok
31/03/22 00:59 ZPC OTMUCHÓW S.A.: ZPC OTMUCHÓW S.A.
00:55 ZPC OTMUCHÓW S.A.: ZPC OTMUCHÓW S.A.
11/03/22 19:47 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Wstępne wyniki Grupy Kapitałowej ZPC Otmuchów za 2021 rok
31/01/22 15:44 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku
19/01/22 08:41 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Aktualizacja informacji nt. dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu
10/01/22 17:20 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Zmiany osobowe w składzie organów Spółki
04/01/22 18:42 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Informacja o transakcjach na papierach wartościowych Spółki
29/12/21 16:50 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZPC Otmuchów S.A. w dniu 23 grudnia 2021 r.