Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.09.28, godz. 17:47
kontakt
ZPC_OTM

Komunikaty

22/09/22 19:44 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC Otmuchów S.A. zwołanego na dzień 19 października 2022 roku
19:32 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC "Otmuchów" S.A. na dzień 19 października 2022 r
21/09/22 17:16  brak uprawnień ZPC Otmuchów chce rozbudować moce produkcyjne za ok. 35 mln zł, ok. 10 mln zł może pochodzić z nowej emisji akcji
16:39 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Aktualizacja informacji w sprawie analizy perspektyw działalności Grupy Otmuchów - zamiar rozbudowy zakładu produkcyjnego oraz podjęcie decyzji o zamiarze emisji akcji.
20/09/22 22:07 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Informacja nt. zawarcia umów w zakresie zakupu i dostawy syropów glukozowych.
19/09/22 15:38 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 16/2022 w sprawie zawarcia ramowej umowy o współpracy z Kervan Gida.
14:21  brak uprawnień ZPC Otmuchów ma umowę ramową o współpracy z Kervan Gida
13:58 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Zawarcie ramowej umowy o współpracy z Kervan Gida.
26/08/22 14:38 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Informacja nt. współpracy z Krajową Grupą Spożywczą S.A. w zakresie sprzedaży i dostawy cukru.
12/08/22 23:30 ZPC OTMUCHÓW S.A.: ZPC OTMUCHÓW S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
10/08/22 14:55 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Wstępne wyniki Grupy Kapitałowej ZPC Otmuchów za I półrocze 2022 roku
15/07/22 14:21 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Powołanie osób zarządzających w ZPC Otmuchów S.A.
30/06/22 18:51 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZPC Otmuchów S.A. w dniu 29 czerwca 2022 r.
29/06/22 21:23 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2022 r.
15/06/22 17:06 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Zmiana w składzie Zarządu ZPC Otmuchów S.A.