Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.03, godz. 14:01
kontakt
DECORA

Komunikaty

19/11/21 12:18 DECORA: Nabycie akcji emitenta przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta
17/11/21 13:02 DECORA: Nabycie akcji emitenta przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta
10/11/21 17:36  brak uprawnień DM BOŚ podniósł cenę docelową dla Decory do 43,8 zł, nadal rekomenduje "kupuj"
07:12 DECORA: DECORA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
27/10/21 16:59  brak uprawnień Decora szacuje, że zysk netto grupy wzrósł po trzech kw. 2021 r. o 36 proc. do 56,4 mln zł
16:25 DECORA: Informacja o szacunkach wyników za III kwartały 2021 roku.
23/09/21 14:07 DECORA: Zawarcie umowy kredytowej przez Emitenta
02/09/21 13:56 DECORA: Zawiadomienie o zajściu zdarzenia, w wyniku którego podmiot stał się posiadaczem akcji dających mniej niż 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki publicznej.
27/08/21 07:16 DECORA: DECORA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
23/08/21 20:16 DECORA: Zawiadomienie o zajściu zdarzenia, w wyniku którego podmiot stał się posiadaczem akcji dających mniej niż 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki publicznej.
13/08/21 10:12 DECORA: Informacja o szacunkach wyników za I półrocze 2021 roku
30/07/21 13:50  brak uprawnień DECORA SA (2/2021) Decora Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
17/06/21 13:00 DECORA: Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym i rachunku walutowym
16/06/21 12:30 DECORA: Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności
14/06/21 15:42 DECORA: Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo budowy hali magazynowej z budynkiem biurowo-socjalnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną