Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.04, godz. 05:36
kontakt
DECORA

Komunikaty

30/11/22 16:28 DECORA: Rejestracja zmiany Statutu Spółki
23/11/22 19:31  brak uprawnień Decora chce skupić do 150 tys. akcji po 32 zł/szt.
17:59 DECORA: Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki oraz ogłoszenie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji
16/11/22 08:45  brak uprawnień DM BOŚ obniżył cenę docelową dla Decory do 37,3 zł, nadal rekomenduje "kupuj"
10/11/22 07:10 DECORA: DECORA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
27/10/22 12:41  brak uprawnień Decora szacuje, że zysk netto grupy spadł w III kw. o 43 proc. rdr do 9,3 mln zł
12:20 DECORA: Informacja o szacunkach wyników za III kwartały 2022 roku.
05/09/22 13:00 DECORA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Decora S.A. w dniu 05 września 2022 r.
12:53 DECORA: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A. w Środzie Wielkopolskiej w dniu 05 września 2022 r. oraz treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte
26/08/22 06:50 DECORA: DECORA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
22/08/22 22:06 DECORA: Nabycie znacznego pakietu akcji przez Akcjonariusza przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej Decora S.A.
17/08/22 12:56  brak uprawnień Decora szacuje, że zysk netto grupy spadł w I poł. '22 o 43 proc. do 22,8 mln zł
12:42 DECORA: Informacja o szacunkach wyników za I półrocze 2022 roku
03/08/22 10:43 DECORA: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. na dzień 5 września 2022 r.
25/07/22 14:34 DECORA: Zawarcie aneksu do umowy o kredyt nieodnawialny przez Emitenta