Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.10, godz. 12:52
kontakt
ELEKTROT

Komunikaty

08/08/22 14:57 ELEKTROTIM S.A.: Informacja o zawarciu umowy z Rejonowym Zarządem Infrastruktury we Wrocławiu
02/08/22 13:10 ELEKTROTIM S.A.: Informacja o zawarciu umowy z PGE Dystrubucja S.A. Oddział Warszawa - - budowa stacji 110kV Małopole
29/07/22 09:51 ELEKTROTIM S.A.: Informacja o wyborze oferty ELEKTROTIM S.A. przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu
27/07/22 13:41 ELEKTROTIM S.A.: Informacja o zawarciu umowy z PGE Dystrubucja S.A. Oddział Łódź - modernizacja rozdzielni 110kV GPZ Boryszew
26/07/22 08:48  brak uprawnień Oferta Elektrotimu o wartości 75-80 mln zł netto najkorzystniejsza w przetargu Nestlé
08:29 ELEKTROTIM S.A.: Informacja o wyborze oferty ELEKTROTIM S.A. przez Nestlé Purina Manufacturing Operations Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Wsi Wrocławskiej
15/07/22 10:17 ELEKTROTIM S.A.: Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji i sieci branży elektrycznej i teletechnicznej oraz bieżącej obsługi elektrycznej w ramach zadań inwestycyjnych - podpisanie umowy
11/07/22 09:08 ELEKTROTIM S.A.: Informacja o zawarciu umowy z Gminą Kąty Wrocławskie na rewitalizację Rynku
07/07/22 11:52 ELEKTROTIM S.A.: Informacja o wyborze oferty ELEKTROTIM S.A. przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź
05/07/22 15:42 ELEKTROTIM S.A.: Powołanie Komitetu Audytu ELEKTROTIM S.A.
04/07/22 13:23  brak uprawnień Oferta Elektrotimu za 22,9 mln zł najkorzystniejsza w przetargu PGE Dystrybucja
13:12 ELEKTROTIM S.A.: Informacja o wyborze oferty ELEKTROTIM S.A. przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa
23/06/22 14:16 ELEKTROTIM S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROTIM S.A. w dniu 23.06.2022 r.
14:15 ELEKTROTIM S.A.: Powołanie dwóch Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
14:13 ELEKTROTIM S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. w dniu 23 czerwca 2022 roku, informacje o odstąpieniu od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad zgromadzenia