Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.03, godz. 14:52
kontakt
OPTEAM

Komunikaty

09/11/21 17:07 OPTEAM S.A.: OPTEAM S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
23/09/21 17:13 OPTEAM S.A.: OPTEAM S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
03/09/21 16:22 OPTEAM S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 1/2021 - Terminy publikacji raportów okresowych
23/07/21 15:08  brak uprawnień OPTEAM SA (1/2021) OPTeam Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
12/05/21 17:35 OPTEAM S.A.: OPTEAM S.A. formularz raportu kwartalnego
13/04/21 16:11 OPTEAM S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na ZWZA OPTeam SA w dniu 07.04.2021 r.
07/04/21 23:31 OPTEAM S.A.: Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPTeam S.A. o podziale zysku za 2020 oraz o wypłacie dywidendy za 2020 r.
17:31  brak uprawnień OPTeam wypłaci za 2020 rok łącznie 26,98 zł dywidendy na akcję
17:16 OPTEAM S.A.: Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. w dniu 07 kwietnia 2021 r.
11/03/21 22:26 OPTEAM S.A.: Korekta raportu nr 3/2021 z dnia 11.03.2021 r. - w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
21:05  brak uprawnień OPTeam chce wypłacić za 2020 rok 26,98 zł dywidendy na akcję
20:23 OPTEAM S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A.
20:13 OPTEAM S.A.: Rekomendacja Zarządu OPTeam S.A. w przedmiocie podziału zysku za 2020 rok i wypłaty dywidendy.
03/03/21 17:05 OPTEAM S.A.: OPTEAM S.A.
26/01/21 14:41 OPTEAM S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 r.