Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.06, godz. 22:07
kontakt
MANGATA

Komunikaty

24/11/23 12:26 MANGATA HOLDING SA: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A.
12:09 MANGATA HOLDING SA: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A.
23/11/23 15:58 MANGATA HOLDING SA: Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej MANGATA HOLDING S.A.
15:43 MANGATA HOLDING SA: Wniosek akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A.
22/11/23 15:55 MANGATA HOLDING SA: Rezygnacja Pana Roberta Czajkowskiego z członkostwa w Radzie Nadzorczej MANGATA HOLDING S.A. ze skutkiem na koniec dnia 15 grudnia 2023 r.
07/11/23 10:15  brak uprawnień Mangata Holding miała 100,1 mln zł EBITDA za 3 kwartały '23 wobec 133,9 mln zł rok wcześniej
06:56  brak uprawnień Wyniki Mangaty w III kw. 2023 roku vs. konsensus PAP (tabela)
06:27 MANGATA HOLDING SA: MANGATA HOLDING SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
20/10/23 08:22  brak uprawnień DM BOŚ obniżył wycenę Mangaty do 110,4 zł; nadal rekomenduje "kupuj"
12/09/23 12:45  brak uprawnień Mangata Holding zakłada realizację inwestycji w '23 na poziomie ok. 65-70 mln zł
06:32  brak uprawnień Wyniki Mangaty w II kw. 2023 roku vs. konsensus PAP (tabela)
06:09 MANGATA HOLDING SA: MANGATA HOLDING SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
12/07/23 17:40  brak uprawnień Mangata Holding zastąpi Alumetal w indeksie sWIG80 po sesji 14 VII
27/06/23 14:00 MANGATA HOLDING SA: Zawarcie aneksu do umowy pożyczki z Capital MBO sp. z o.o. w ramach refinansowania nabycia akcji Emitenta
06/06/23 19:59 MANGATA HOLDING SA: Określenie przez Zarząd Mangata Holding S.A. Procedury wypłaty dywidendy w euro.