Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.21, godz. 13:41
kontakt
TORPOL

Komunikaty

14/02/24 13:54 TORPOL S.A.: Informacja nt. współpracy z UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
23/01/24 09:14 TORPOL S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku
12/01/24 10:04 TORPOL S.A.: Zawarcie z PZU S.A. aneksu do umowy o udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych
11/01/24 08:30  brak uprawnień DM BDM wydał rekomendacje dla 9 spółek z sektora budownictwa
09/01/24 13:43 TORPOL S.A.: Wybór oferty złożonej z udziałem Emitenta jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
04/01/24 17:45 TORPOL S.A.: Zawarcie porozumienia o rozwiązaniu umowy z dotychczasową firmą audytorską i wybór nowej firmy audytorskiej
07/12/23 14:02 TORPOL S.A.: Aktualizacja informacji nt. współpracy z mBank S.A.
05/12/23 17:24 TORPOL S.A.: Rejestracja zmian w Statucie Spółki
20/11/23 10:30  brak uprawnień Torpol spodziewa się utrzymania rentowności w IV kw.; pracuje nad nową strategią
17/11/23 17:16 TORPOL S.A.: TORPOL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
06/11/23 12:29  brak uprawnień Torpol zawarł z PKP PLK umowę za ok. 691 mln zł brutto
12:21 TORPOL S.A.: Zawarcie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowy na roboty budowlane
09:01  brak uprawnień PKP PLK odrzuciło ofertę Torpolu w przetargu dot. obwodnicy towarowej Poznania
08:52 TORPOL S.A.: Odrzucenie oferty Emitenta w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
30/10/23 15:06 TORPOL S.A.: Odwołanie osoby zarządzającej