Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.25, godz. 01:27
kontakt
TORPOL

Komunikaty

03/06/22 14:58  brak uprawnień Konsorcjum Torpolu złożyło najwyżej punktowaną ofertę w przetargu PGNiG
14:39 TORPOL S.A.: Złożenie najwyżej punktowanej oferty przez TORPOL S.A. oraz Torpol Oil _ Gas sp. z o.o. w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PGNiG S.A.
02/06/22 16:43 TORPOL S.A.: Projekty uchwał oraz dokumenty na Zwyczajne Walne Zgromadzeni TORPOL S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2022 roku
16:33 TORPOL S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. na dzień 29 czerwca 2022 roku
01/06/22 13:58  brak uprawnień Torpol planuje wypłacić 3 zł dywidendy na akcję
13:53 TORPOL S.A.: Rekomendacja podziału zysku za 2021 rok i wypłaty dywidendy
27/05/22 14:28  brak uprawnień Konsorcjum Torpolu złożyło najwyżej punktowaną ofertę w przetargu PKP PLK
14:16 TORPOL S.A.: Złożenie najwyżej punktowanej oferty w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
23/05/22 10:42  brak uprawnień Torpol chce utrzymać w '22 podobne rdr przychody i nie gorszą rentowność, pracuje nad strategią
20/05/22 17:45  brak uprawnień Grupa Torpol miała w I kw. 20,3 mln zł zysku netto, zgodnie z szacunkami
17:18 TORPOL S.A.: TORPOL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
05/05/22 21:28  brak uprawnień Grupa Torpol miała 20,3 mln zł zysku netto w I kw., powyżej oczekiwań - szacunki
21:02 TORPOL S.A.: Informacja w sprawie skonsolidowanych i jednostkowych wstępnych wyników finansowych za pierwszy kwartał 2022 roku
04/04/22 12:32 TORPOL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TORPOL S.A.
12:28 TORPOL S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej w TORPOL S.A.