Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.29, godz. 10:51
kontakt
DOMDEVEL

Komunikaty

28/06/22 11:49  brak uprawnień DOM DEVELOPMENT SA (1/2022) Dom Development Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
11:04 DOM DEVELOPMENT S.A.: Przyjęcie strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Dom Development S.A.
09/06/22 18:38 DOM DEVELOPMENT S.A.: Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie daty rejestracji akcji serii AE i AF
08/06/22 16:18 DOM DEVELOPMENT S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii AE i AF
12:30  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii AE i AF spółki DOM DEVELOPMENT S.A.
03/06/22 11:34 DOM DEVELOPMENT S.A.: Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii AE oraz serii AF
01/06/22 11:56  brak uprawnień Grupa Dom Development wprowadza do sprzedaży 92 mieszkania w Rumii
30/05/22 15:52  brak uprawnień WZ Dom Development zdecyduje ws. upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego
14:36 DOM DEVELOPMENT S.A.: Projekty uchwał proponowane do przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 30 czerwca 2022 r. oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, istotne dla podejmowanych uchwał
14:33 DOM DEVELOPMENT S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku
27/05/22 16:45 DOM DEVELOPMENT S.A.: Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy
23/05/22 11:53  brak uprawnień Dom Development ocenia, że sprzedaż mieszkań w kwietniu i maju jest stabilna
09:37  brak uprawnień Zarząd Dom Development rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 10,50 zł na akcję
09:32 DOM DEVELOPMENT S.A.: Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy
08:25  brak uprawnień Dom Development miał w I kw. 141,7 mln zł zysku netto j. d. wobec 134,3 mln zł konsensusu (opis)