Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.03, godz. 11:14
kontakt
PBG

Komunikaty

26/11/21 17:59 PBG: PBG formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
30/09/21 23:38 PBG: PBG formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
08/09/21 15:11 PBG: Informacja w sprawie procesu inwestorskiego
30/07/21 15:28  brak uprawnień PBG SA W RESTRUKTURYZACJI (1/2021) PBG Spółka Akcyjna w restrukturyzacji - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
22/06/21 22:15 PBG: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
22:04 PBG: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w dniu 22 czerwca 2021 roku.
21/06/21 15:08 PBG: Sprzedaż istotnego składnika majątku przez spółkę zależną
31/05/21 22:47 PBG: PBG formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
26/05/21 16:24 PBG: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji na dzień 22 czerwca 2021 roku oraz projekty uchwał
24/05/21 14:32 PBG: Informacja o zmianie terminu publikacji skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I kwartał 2021 roku.
30/04/21 23:48 PBG: PBG formularz skonsolidowanego raportu rocznego
23:44 PBG: PBG formularz raportu rocznego
14/04/21 11:36 PBG: Rejestracja zmian w Statucie PBG S.A. w restrukturyzacji
29/01/21 15:31 PBG: Terminarz raportów finansowych, które publikowane będą w 2021 roku.
18/01/21 20:38 PBG: Wyniki analiz związanych z przygotowaniem Sprawozdań Finansowych Spółki