Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.30, godz. 01:07
kontakt
PBG

Komunikaty

29/09/23 20:51 PBG: PBG formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
20:38 PBG: Zawarcie Porozumienia w zakresie rozwiązania Umowy o współpracy z dnia 24 października 2017 roku
27/09/23 15:05 PBG: Powzięcie informacji o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu zawarcia układu
14/09/23 18:13  brak uprawnień Rafako może nie zamknąć transakcji z inwestorem do końca IX; spółka wnioskuje o pożyczkę
25/08/23 19:09 PBG: Zawarcie wstępnej umowy inwestycyjnej dotyczącej objęcia akcji RAFAKO S.A. oraz nabycia akcji RAFAKO S.A. posiadanych bezpośrednio lub pośrednio przez PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji.
08/08/23 18:48 PBG: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
18:41 PBG: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji w dniu 8 sierpnia 2023 roku
07/08/23 21:53 PBG: Informacja o przebiegu głosowania pisemnego nad układem oraz złożenia wniosku o stwierdzenie jego przyjęcia
25/07/23 20:15  brak uprawnień PBG otrzymał od PG Energy ofertę nabycia posiadanych przez spółkę akcji Rafako
19:39 PBG: Otrzymanie oferty na zakup akcji RAFAKO S.A. należących bezpośrednio i pośrednio do Spółki oraz rozpoczęcie procesu negocjacji sprzedaży
12/07/23 15:20 PBG: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji na dzień 8 sierpnia 2023 roku oraz projekty uchwał.
29/06/23 22:11 PBG: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
22:06 PBG: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji w dniu 29 czerwca 2023 roku
28/06/23 21:21 PBG: Drugie zawiadomienie o zamiarze podziału spółki PBG Spółka Akcyjna w restrukturyzacji w likwidacji
21/06/23 16:23 PBG: Odstąpienie od Umowy Warunkowej Sprzedaży akcji RAFAKO S.A. oraz udziałów Multaros