Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.04, godz. 13:47
kontakt
GLOBCOSM

Komunikaty

25/11/22 08:24 GLOBAL COSMED S.A.: Uzyskanie przez umowę zawartą przez Emitenta statusu umowy znaczącej
15/11/22 17:03 GLOBAL COSMED S.A.: GLOBAL COSMED S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
19/09/22 18:25 GLOBAL COSMED S.A.: GLOBAL COSMED S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
13/09/22 10:12 GLOBAL COSMED S.A.: Powstanie w ramach działalności jednostki zależnej od Emitenta innowacyjnego produktu
28/07/22 14:59  brak uprawnień GLOBAL COSMED SA (1/2022) Global Cosmed Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
22/06/22 14:10 GLOBAL COSMED S.A.: Powołanie członków Zarządu Global Cosmed S.A.
13:57 GLOBAL COSMED S.A.: Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie wypłaty dywidendy za rok 2021
13:49  brak uprawnień Global Cosmed wypłaci 0,03 zł dywidendy na akcję za '21
GLOBAL COSMED S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 czerwca 2022 roku.
13:43 GLOBAL COSMED S.A.: Treść uchwał podjętych oraz niepodjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 czerwca 2022 roku oraz projekty uchwał zgłoszonych przez akcjonariusza w trakcie obrad walnego zgromadzenia.
01/06/22 15:47 GLOBAL COSMED S.A.: Istotne zmiany umów znaczących
30/05/22 17:05 GLOBAL COSMED S.A.: GLOBAL COSMED S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
25/05/22 09:40 GLOBAL COSMED S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 czerwca 2022r. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
23/05/22 14:42 GLOBAL COSMED S.A.: Uzyskanie przez umowę zawartą przez jednostkę zależną od Emitenta statusu umowy znaczącej
29/04/22 10:57 GLOBAL COSMED S.A.: Opinia Rady Nadzorczej Global Cosmed S.A. w sprawie rekomendacji Zarządu w zakresie podziału zysku i wypłaty dywidendy za 2021 rok