Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.18, godz. 16:56
kontakt
COMP_W

Komunikaty

11/08/22 20:41 COMP: Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce
17:36 COMP: Zawiadomienie o przekroczeniu 10% udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce
05/08/22 18:22 COMP: Rejestracja przez sąd zmiany statutu Emitenta
03/08/22 14:41 COMP: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Comp SA w dn. 30 czerwca 2022 roku - korekta raportu
29/07/22 18:13  brak uprawnień Comp przyjął strategię do '25, zakłada 95-100 mln zł EBITDA w przyszłym roku
17:08 COMP: Strategia dla Grupy Kapitałowej Comp pn. "COMP 2025 Next Generation" na lata 2022-2025
20/07/22 10:19 COMP: Zawiadomienie o przekroczeniu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce - korekta raportu
18/07/22 12:24  brak uprawnień Parea Capital Partners ma ponad 5 proc. akcji Compu
12:16 COMP: Zawiadomienie o przekroczeniu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce
15/07/22 14:32 COMP: Powołanie Członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, Komitetu Strategii Rady Nadzorczej Spółki oraz Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki
30/06/22 15:23 COMP: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZ Spółki w dniu 30 czerwca 2022 roku
15:17 COMP: Podjęcie przez ZWZ Comp SA uchwały o wypłacie dywidendy
15:11  brak uprawnień Comp wypłaci 3 zł dywidendy na akcję za 2021 r.
15:10 COMP: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki
14:53 COMP: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Comp SA w dn. 30 czerwca 2022 roku