Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.29, godz. 12:46
kontakt
DELKO

Komunikaty

23/11/22 16:58 DELKO S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Spółki w dniu 23 listopada 2022 r.
16:53 DELKO S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 23 listopada 2022
16:46 DELKO S.A.: Zgłoszenie zmiany projektu uchwały w sprawie objętej porządkiem obrad WZA
27/10/22 14:53 DELKO S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A.
30/09/22 07:24 DELKO S.A.: DELKO S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
26/07/22 11:01  brak uprawnień DELKO SA (1/2022) Delko Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
29/06/22 15:03 DELKO S.A.: Powołanie Zarządu Delko S.A.
 brak uprawnień Delko wypłaci 0,80 zł dywidendy na akcję za '21
15:01 DELKO S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Spółki w dniu 29 czerwca 2022 r.
14:58 DELKO S.A.: Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delko SA w sprawie wypłaty dywidendy
14:56 DELKO S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2022 r.
30/05/22 06:47 DELKO S.A.: DELKO S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
26/05/22 19:56 DELKO S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A.
19:46 DELKO S.A.: Rekomendacja Rady Nadzorczej Delko Spółka Akcyjna dotycząca wypłaty dywidendy
25/05/22 21:44  brak uprawnień Delko chce wypłacić 0,80 zł dywidendy na akcję za '21