Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.18, godz. 16:18
kontakt
TARCZYNS

Komunikaty

13/07/22 15:33 TARCZYŃSKI S.A.: Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Spółki
23/06/22 16:25 TARCZYŃSKI S.A.: Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Tarczyński S.A. w dniu 23 czerwca 2022 roku
16:15 TARCZYŃSKI S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. w dniu 23 czerwca 2022 roku.
16:06  brak uprawnień Tarczyński wypłaci 2 zł dywidendy na akcję
15:57 TARCZYŃSKI S.A.: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wypłaty dywidendy
10/06/22 17:01 TARCZYŃSKI S.A.: Istotny aneks do umowy kredytu.
30/05/22 17:19 TARCZYŃSKI S.A.: TARCZYŃSKI S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
27/05/22 16:24 TARCZYŃSKI S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczynski S.A. wraz z projektami uchwał.
24/05/22 17:02 TARCZYŃSKI S.A.: Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok 2021
29/04/22 17:27 TARCZYŃSKI S.A.: TARCZYŃSKI S.A.
17:16 TARCZYŃSKI S.A.: TARCZYŃSKI S.A.
28/04/22 17:13  brak uprawnień Tarczyński chce wypłacić 2 zł dywidendy na akcję
17:10 TARCZYŃSKI S.A.: Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2021 rok
31/01/22 08:28 TARCZYŃSKI S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2022 oraz oświadczenie o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych
21/12/21 17:37  brak uprawnień Tarczyński otrzyma wsparcie Specjalnej Strefy Ekonomicznej dla planowanej inwestycji