Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.06, godz. 16:48
kontakt
CTOREBKA

Komunikaty

26/11/21 08:13 CZERWONA TOREBKA S.A.: CZERWONA TOREBKA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
27/08/21 17:07 CZERWONA TOREBKA S.A.: CZERWONA TOREBKA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
09/08/21 13:06  brak uprawnień CZERWONA TOREBKA (1/2021) Czerwona Torebka Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
23/06/21 15:37 CZERWONA TOREBKA S.A.: Przyjęcie Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej "Czerwona Torebka" Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
15:05 CZERWONA TOREBKA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 procent liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Czerwona Torebka Spółka Akcyjna w dniu 23 czerwca 2021 roku
15:00 CZERWONA TOREBKA S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "Czerwona Torebka" S.A. w dniu 23 czerwca 2021 roku
28/05/21 17:06 CZERWONA TOREBKA S.A.: CZERWONA TOREBKA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
26/05/21 14:49 CZERWONA TOREBKA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Czerwona Torebka S.A.
29/04/21 17:06 CZERWONA TOREBKA S.A.: CZERWONA TOREBKA S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
CZERWONA TOREBKA S.A.: CZERWONA TOREBKA S.A. formularz raportu rocznego
11/01/21 15:42 CZERWONA TOREBKA S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021
15:41 CZERWONA TOREBKA S.A.: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 46/2020
22/12/20 15:45 CZERWONA TOREBKA S.A.: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 36/2020
15/12/20 15:48 CZERWONA TOREBKA S.A.: Częściowe odstąpienie od umowy
27/11/20 13:54 CZERWONA TOREBKA S.A.: CZERWONA TOREBKA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego