Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.29, godz. 06:25
kontakt
GPW

Komunikaty

28/05/24 18:45 brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez SG ISSUER SA
17:57 brak uprawnień Transakcje pakietowe
17:27 brak uprawnień GPW Benchmark: komunikat - okresowa zmiana portfeli indeksów obligacji
17:25 brak uprawnień GPW: Komunikat - KRUK
17:24 brak uprawnień GPW: Komunikat - ECHO INVESTMENT
17:22 brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki TELEMEDYCYNA POLSKA S.A.
17:21 brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii C(2) spółki GREMI MEDIA S.A.
17:20 brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki BALTIC BRIDGE S.A. notowanych na Głównym Rynku GPW
17:15 brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D i F spółki WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.
17:11 brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów struktu ryzowanych wyemitowanych przez SG ISSUER SA
17:09 brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii T spółki ECHO INVESTMENT S.A.
16:34 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Spadki na giełdzie nasilają się; WIG20 testuje poziom 2.500 pkt.
14:56 brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW warrantów opcyjnych wyemitowanych przez RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG
14:53 brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW warrantów opcyjnych wyemitowanych przez RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG
13:04 brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW certyfikatów inwestycyjnych serii AT emitowanych przez EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FIZ