Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.22, godz. 06:41
kontakt
TOYA

Komunikaty

25/01/23 11:26 TOYA S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych TOYA S.A. w roku obrotowym 2023
02/01/23 13:50 TOYA S.A.: Zmiany w składzie Komitetu Audytu TOYA S.A.
15/12/22 15:39 TOYA S.A.: Aneks z dnia 15 grudnia 2022 do Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym nr BDK/KR-RB/000054601/0641/10
21/11/22 12:24 TOYA S.A.: Powiadomienie o transakcji na akcjach TOYA S.A. wykonywane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
12:09 TOYA S.A.: Powiadomienie o transakcji na akcjach TOYA S.A. wykonywane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
07/11/22 18:38 TOYA S.A.: TOYA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
30/09/22 15:37 TOYA S.A.: Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr WAR/8833/20/326/CB z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
01/09/22 17:19 TOYA S.A.: Rejestracja zmian Statutu TOYA S.A.
25/08/22 17:27 TOYA S.A.: TOYA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
04/07/22 16:19 TOYA S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza - znaczne pakiety akcji
30/06/22 20:23 TOYA S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TOYA S.A. w dniu 28 czerwca 2022
28/06/22 18:05  brak uprawnień ZWZ Toya zdecydowało o niewpłacaniu dywidendy
17:41 TOYA S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA S.A. odbywające się w dniu 28 czerwca 2022 r.
16:49 TOYA S.A.: Treść projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. odbywającego się w dniu 28 czerwca 2022 r., zgłoszonej przez akcjonariusza.
21/06/22 18:05 TOYA S.A.: Zawarcie aneksu nr 2 do umowy o kredyt nieodnawialny nr WAR/8833/20/327/CB z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie