Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.27, godz. 13:00
kontakt
TOYA

Komunikaty

21/06/22 18:05 TOYA S.A.: Zawarcie aneksu nr 2 do umowy o kredyt nieodnawialny nr WAR/8833/20/327/CB z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
15/06/22 16:11 TOYA S.A.: Wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do Umowy o kredyt nieodnawialny nr WAR/8833/20/327/CB z dnia 14 września 2020 roku
31/05/22 16:47 TOYA S.A.: Treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 28 czerwca 2022, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości
16:30 TOYA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2022r.
13:34 TOYA S.A.: Ocena wniosku Zarządu Spółki TOYA S.A. dotycząca podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2021.
26/05/22 14:51 TOYA S.A.: Aneks z dnia 26 maja 2022 do Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym nr BDK/KR-RB/000054601/0641/10
23/05/22 17:19  brak uprawnień Toya chce wypłacić 0,33 zł dywidendy na akcję
17:03 TOYA S.A.: Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021
12/05/22 11:53 TOYA S.A.: TOYA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
11:05 TOYA S.A.: Korekta skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2022 roku grupy kapitałowej TOYA S.A.
11/05/22 22:54 TOYA S.A.: TOYA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
04/05/22 08:55  brak uprawnień Norges Bank ma więcej niż 5 proc. akcji Toya
08:43 TOYA S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza - znaczne pakiety akcji
27/04/22 08:28  brak uprawnień Toya ocenia, że sytuacja epidemiologiczna może utrudnić terminową realizację magazynu w Chinach
08:18 TOYA S.A.: Informacja o możliwym wpływie koronawirusa COVID-19 na działalność TOYA S.A.