Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.06, godz. 15:12
kontakt
TOYA

Komunikaty

05/11/21 17:31 TOYA S.A.: TOYA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
15/10/21 09:00  brak uprawnień DM BOŚ dodał Asseco SEE, LiveChat, Comarch, PlayWay, Action i Grodno do listy długich pozycji
28/09/21 17:18 TOYA S.A.: Aneks z dnia 28 września 2021 r. do Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym nr 09/030/19/Z/VV
15/09/21 14:36 TOYA S.A.: Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr WAR/8833/20/326/CB z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
26/08/21 18:50 TOYA S.A.: TOYA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
02/08/21 11:31  brak uprawnień TOYA SA (1/2021) Toya Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
16/07/21 13:33 TOYA S.A.: Wypłata dywidendy
02/07/21 08:29 TOYA S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TOYA S.A. w dniu 29 czerwca 2021
01/07/21 07:05  brak uprawnień Toya widzi potencjał w sprzedaży online; w ?22 planuje uruchomić magazyn w Chinach (wywiad)
29/06/21 15:19 TOYA S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA S.A. odbywające się w dniu 29 czerwca 2021 r.
13:47 TOYA S.A.: Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2020 rok.
13:28 TOYA S.A.: Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2020 rok.
31/05/21 14:02 TOYA S.A.: Treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 29 czerwca 2021, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości
12:51 TOYA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2021r.
25/05/21 15:15  brak uprawnień Rada nadzorcza spółki Toya negatywnie ocenia propozycję wypłaty 0,29 zł dywidendy na akcję