Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.26, godz. 09:48
kontakt
NTT

Komunikaty

19/11/22 15:15 NTT SYSTEM S.A.: Powołanie członka zarządu NTT System S.A.
17/11/22 22:59 NTT SYSTEM S.A.: Prolongata zapadalności kredytu w Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie
26/10/22 17:22 NTT SYSTEM S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR
08/10/22 18:34 NTT SYSTEM S.A.: Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej oraz powołanie Komitetu Audytu NTT System S.A.
04/10/22 13:49  brak uprawnień DM Banku BPS obniżył cenę docelową NTT System do 7,0 zł
30/09/22 21:53 NTT SYSTEM S.A.: NTT SYSTEM S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
29/09/22 19:15 NTT SYSTEM S.A.: Informacja o wstępnych, szacunkowych skonsolidowanych danych finansowych Grupy Kapitałowej NTT System S.A. w I półroczu 2022 r.
22/07/22 16:40 NTT SYSTEM S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR
15/07/22 16:13 NTT SYSTEM S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR
06/07/22 17:29 NTT SYSTEM S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 29 czerwca 2022 roku.
30/06/22 07:03  brak uprawnień NTT System wypłaci 0,30 zł dywidendy na akcję za '21
29/06/22 23:54 NTT SYSTEM S.A.: Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dniu 29 czerwca 2022 roku
23:25 NTT SYSTEM S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 29 czerwca 2022 roku
02:20 NTT SYSTEM S.A.: Zawarcie umowy faktoringu z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie
02:10 NTT SYSTEM S.A.: Zawarcie umowy faktoringu odwrotnego z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie