Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.06, godz. 16:50
kontakt
NEWAG

Komunikaty

19/11/21 17:07 NEWAG S.A.: NEWAG S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
08/11/21 19:22  brak uprawnień Newag szacuje EBITDA po trzech kwartałach na 132,9 mln zł
19:04 NEWAG S.A.: Wstępne jednostkowe i skonsolidowane wyniki finansowe za trzy kwartały 2021 roku
22/10/21 14:28  brak uprawnień Newag dostarczy PKP Intercity 10 lokomotyw za 210,3 mln zł netto, z opcją na kolejne 5 (opis)
14:06  brak uprawnień Newag dostarczy PKP Intercity 10 lokomotyw za 210,3 mln zł
13:53 NEWAG S.A.: Zawarcie umowy na dostawę lokomotyw elektrycznych
21/10/21 12:59 NEWAG S.A.: Skorzystanie przez zamawiającego z opcji zamówienia dodatkowych dwóch spalinowych zespołów trakcyjnych
30/09/21 14:31  brak uprawnień Newag chce w konsorcjum z Pesą wziąć udział w przetargu PKP Intercity na piętrowe pociągi i lokomotywy (opis)
13:30  brak uprawnień Newag chce w konsorcjum z Pesą wziąć udział w przetargu PKP Intercity na piętrowe pociągi i lokomotywy
13:11 NEWAG S.A.: Złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w ramach konsorcjum
06:45  brak uprawnień Newag planuje ekspansję zagraniczną, w Polsce powinien wystartować z Pesą w przetargu na piętrowe pociągi (wywiad)
14/09/21 17:12 NEWAG S.A.: NEWAG S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
13/09/21 17:22 NEWAG S.A.: Zawarcie aneksu do umowy na dostawę lokomotyw elektrycznych
06/09/21 08:59  brak uprawnień Przewoźnicy pasażerscy planują do '25 zakup 148 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych - UTK
27/08/21 16:36 NEWAG S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej